Saturday, March 17, 2012

Političke sveske LII deo

Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić
Političke ideje i komentari LII deo 1956. godina

§42) Pošto je pokazan causa finalis jedne racionalne politike, jasno je da se sve njene intencije moraju zasnivati na tom poslednjem uzroku njene delatnosti, pa time i njene racionalnosti. (Svi ostali problemi forme i okolnosti prema sebi se i izvode ali gornja premisa mora biti uvažavana. Cilj politike je realizovanje kolektivne svrhe čovekove svesti i sve što protivreči toj svrsi ima biti odbačeno kao nepolitičko i neracionalno, jer time svest protivreči svojoj racionalnosti dakle i samoj sebi.)
thedichotomy
§43) Ostaje naravno da se ova kolektivna svrha bliže odredi i da se njena antiživotnost odeli od običnog shvatanja tog pojma. Ali o tome biće reči kasnije.

§44) Jedna simbolistička varijanta istorije. Giovanni Gentile je pisao u Opštoj teoriji duha kao čistog akta: „Ono što jeste, jeste ono što duh postavlja pred sebe kao termin svoje transcendentne aktivnosti; ali što se tiče samog duha, govoreći da on jeste, mi time podrazumevamo (…) da je on svoj sopstveni razvoj, ili preciznije, da se ovaj razvoj aktuelizuje.“ Tom stavu ne može se dodati ništa i on dovoljno jasno koncipira sv …

No comments: