Friday, July 03, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 12. april 1983. godine (nastavak)
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Utorak, 12. april 1983. godine (nastavak)

Viktorijansko ponašanje savremenih vlada

J.
Pollock-Chaos

Postojalo je pravilo za ponašanje viktorijanske dece. Viktorijanska deca morala su se tako ponašati da se vide, ali ne i da se čuju. Savremene vlade morale bi se videti, ali ne i osećati. Nažalost, mnoge od njih ne vide se, ali se utoliko više osećaju, a većina se i oseća i vidi.

Thursday, July 02, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 12. april 1983. godine
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Utorak, 12. april 1983. godine

Šamsudinovsko shvatanje
srpsko-vizantijskih odnosa iz 1298. godine

Horror

Osnovni problem s kojim se suočavam u drugom delu treće parnice šeste knjige Zlatnog runa, odnosno u 1298. godini, ženidbi Milutina sa Simonidom, jeste izbegavanje da srpsko-grčke odnose dajem onako kako ih je slikao kroz svoju kentauromahiju Šamsudinov ciganski cirkus, pod Sigetom 1566. godine. 

Naime, da mrzeći Turke Srbi ove hvale i da im se dive. Otprilike onako kao što su kod nas 1948, a i u poznatim boljševičkim čistkama, pravljeni zapisnici sa saslušanja. 

Wednesday, July 01, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 11. april 1983. godine
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Ponedeljak, 11. april 1983. godine

Čudo kao rđava navika (za Runo)

Danas čitam u Timesu od 11. profil Alana Johna Percivalea Taylora, istoričara, čije sam knjige Poreklo Drugog svetskog rata i Engleska istorija od 1914. do 1945. čitao. Ovaj članak napisao je posle posete Tayloru Davida Marklanda. Na kraju članka nailazim na jednu interesantnu anegdotu koja me podseća na početak VII knjige Zlatnog runa, odnosno može mi koristiti za početak te VII knjige. Markland kaže govoreći o Tayloru:

Bloodless

„Pre deset godina Taylor je trebalo da napiše članak za jedan američki naučni časopis o njegovom pristupu pisanju istorije. Počeo je s pričom o Namiersu.“

Moram objasniti da je Sir Lewis Namier bio jedan, po mišljenju Taylora, od revolucionara na polju istorijske nauke. Istoričar koga je on veoma cenio. Anegdota ide kako sledi:

„Jedan galski sveštenik objašnjavao je seljaku šta su čuda. ’Ako padnem s crkvenog zvonika i ostanem nepovređen, kako bi ti to nazvao?’ ’Nesrećnim slučajem.’ ’A ako bih ponovo pao, i ne bih bio povređen?’ ’Još jedan udes.’ ’A ako bi se to još jednom desilo?’ ’Navika.’ (...)“

Kad Noemis sedi s Demetrom, koju ne prepoznaje, i u njoj vidi samo jednu ludu staricu, na bunaru Kalihronu, u Elevsisu, ona ga, pošto vidi da ne veruje u bogove, ne veruje u višu stvarnost, isto tako može pitati: „Ako padnem u ovaj bunar i ostanem nepovređena, kako ćeš ti to nazvati?“ Noemis može odgovoriti: „Udes.“ „Ako padnem ponovo i ponovo ostanem nepovređena?“ „Još jedan udes“, odgovorio bi Noemis. „A ako padnem i po treći put?“ „Onda je to već jedna rđava navika“, odgovorio bi racionalista Noemis.


Tuesday, June 30, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 9. april 1983. godine
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Subota, 9. april 1983. godine

Optimisti (o optimizmu)

Optimista je čovek koji premda veruje u nemoguće ne misli da se ono i njega tiče.

biglove

                                                   x
Optimista je opasan ne zato što veruje u dobar završetak nego što ga to, ta vera sprečava da išta čini da do njega stvarno i dođe.
                                                   x
Optimista je čovek za koga je pravilo tek nesrećan slučaj, a srećan slučaj pravilo.
                                                   x
Optimista je čovek koji se nada da će naučiti da pliva tek kad padne u vodu.

Monday, June 29, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 8. april 1983. godine
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Petak, 8. april 1983. godine

Pisma iz Engleske (nastavak)

Pripreme za saradnju sa BBC-jem. Eventualne teme, nabrojaću ih ovde dvanaest.

Atomic_Slice

U jednoj bih mogao obraditi ona čuvena pisma Timesu i pokazati kako se u njima ogleda karakter Engleza.

U drugom bih mogao započeti jednu seriju: mi i Englezi. Na raznim konkretnim primerima, a na raznim poljima, pokazati na koji se način mi prema životu odnosimo, a na koji način Englezi, i kako nas te stvari razlikuju.

Friday, June 26, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 6. april 1983. godine
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Sreda, 6. april 1983. godine

O diluvijalnoj savremenosti

Atlantean
Plate

Ono što smo od diluvijuma naučili do danas jeste kako da svoje animalne instinkte racionalizujemo, a ponekad i da im obezbedimo uzvišene razloge. 

Tako je ono što je u našem prirodnom protoistorijskom razdoblju bila antropofagija kao nužna borba za opstanak, sada postala racionalna, patriotska, čak i humanitarna strategija preživljavanja i nadživljavanja. 

Neovlašćeno ubistvo jednog čoveka i sada je zločin, ali je iskorenjivanje čitavih naroda u međuvremenu postalo objektivnom, istorijskom nužnošću i važnom zalogom za napredak.

Thursday, June 25, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 5. april 1983. godine (nastavak)
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Utorak, 5. april 1983. godine (nastavak)

Rgnem ti ga majci i atlantiđansko poreklo Srba
– od Milića od Mačve (nastavak)
I u pogledu Atlantide, odnosno njenog mesta, Milić od Mačve daje doprinos nauci. Naime, ja sam uvek do sada mislio da atlantska lokacija Atlantide zahvaljuje Platonu, međutim – ne. Milić od Mačve optužuje Platona za jednu drugu teoriju i kaže:

Atlantis

„Platon je, dakle, sasvim pogrešno zaključivao u svojim čuvenim kazivanjima da bi Atlantidu trebalo tražiti u Sredozemnom moru, na mestu današnjeg ostrva Tere (Santorina) ili u oblasti Balearsa (Majorka).“ 

A sada dolazi poslastica. 

Wednesday, June 24, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 5. april 1983. godine
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Utorak, 5. april 1983. godine

Rgnem ti ga majci i atlantiđansko poreklo Srba
– od Milića od Mačve

Ljiljana mi donosi iz Beograda separat pod nazivom Sorabi od Milića od Mačve, izdat decembra 1982, odnosno 11.490 godina od propasti Atlantide. Taj separat izdao je Milić od Mačve povodom svoje scenografije za dramu Đure Jakšića Seoba Srbalja u Narodnom pozorištu. Pročitavši ovaj separat dolazim do ubeđenja da je stari, pokojni profesor Mirona Flašara, Milan Budimir, sa svojim paleobalkanskim teorijama, naročito u njegovom Istočnjaku, čudo racionalnosti u poređenju s našim slikarem Milićem od Mačve. 

Svoja razmišljanja na temu Srba i srpskog porekla on započinje jednom konstatacijom da su Srbi sa svojim jezikom autohton narod na Balkanu i u podunavskom basenu, u širem smislu, što će reći da su oduvek tu bili nastanjeni, od kad postoji ljudski govor, a to znači od pamtiveka. Zatim prelazi na teoriju o propasti Atlantisa, jer će, kao što se vidi, Srbe izvesti direktno iz te propasti kao jedine preživele potomke mešavine Atlantiđana s kromanjoncima. On kaže:

Stand-Off2

„Pre propasti Atlantide, krajem diluvijuma, pre oko 11.500 godina, kada se granica ledenog pojasa povlačila linijom južno od Normandije, Alpima, srednjom Panonijom, Karpatima i Uralom, postojala je sasvim druga klima na prostoru Pirineja – Dinara – Himalaji i Karpati – Sahara, što je uslovilo stvaranje posebnog tipa čoveka, kasnije nazvanog 'Indoevropljaninom'. 

Do tog povlačenja leda na sever i lovca putem irvasa u istom pravcu na svom ovom prostoru opstajalo je jedinstveno sorabsko etničko i jezičko jezgro, koje se kasnije raspalo raseljavanjem na sever, kao i mnogobrojnim pomeranjima sopstvenih plemena, a i upadom drugih naroda, stvarajući posebne oaze izolovanih plemena, a samim tim i mogućnost za nove dijalekte u istom jeziku, koji će potom narastati u specifične narodne osobenosti i posebne jezike. 

(Sorab, skraćeno kasnije u Srb, etimološki se objašnjava sa: sabrat, najbliži rođak, rab božji na zemlji, sapatnik. I danas Srbin Srbinu, sasvim nepoznatom, kaže: brate Srbine ili: e, moj rođače!).“

Tuesday, June 23, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 4. april 1983. godine
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Ponedeljak, 4. april 1983. godine

Tradicionalne vesti iz Beograda

The-Postmortem-On-The-Genev

Ljiljana se vratila iz Beograda. Vesti odande rđave, jedna gora od druge. Dinar je u padu. Zoran ima multipleks sklerozu, kod Milanke konstatovana urođena ili nasledna katarakta i ona sve slabije vidi, Miron lagano slepi, Đogo je uhapšen. Izvesnim 1judima, međutim, i dalje je dobro. I to da je izvesnim ljudima uprkos svemu i dalje dobro, ta vest je možda najgora od svih. Pa ipak bih voleo da ovim ljudima bude još mnogo bolje, pod uslovom da onim prvima bude tek nešto malo manje rđavo.