Wednesday, July 17, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLXII

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLXII 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 VLADA 

 Da bi se htelo vladati potrebno je imati visoko mišljenje o sebi. Ali da bi se vladalo potrebno je imati i nisko mišljenje o drugima.
 *****
Vladanje narodom je isto što i silovanje iz ljubavi.
 *****
Na vlasti se politika može sprovoditi, ali se ne stiže o njoj razmišljati. U opoziciji za razmišljanja ima neograničeno vremena, ali se od toga ništa ne može sprovoditi. Tako se dobija vladajuća politika bez pameti, i pamet u opoziciji bez upotrebe, bez svrhe.
 Život na ledu 1983/84 

 Ko se ne može uništiti u opoziciji, treba ga uništavati vlašću. U zagušljivom vazduhu moći, i najotpornije ideje prokisnu. U sjaju vlasti svaka farba izbledi, pa će i crvena.
 Zlatno runo 

 Prve se represalije uvek vrše protiv bivše vlasti. Time se obavljaju tri posla. Dokazuje se da nije valjala (inače se ne bi kažnjavala), nalazi se krivac za nevolje sadašnjosti i eliminiše opasnost od restauracije. U političkoj istoriji slika je česta.

Prljave poslove apsolutistička vlast natura potencijalnoj opoziciji, na koju, u slučaju potrebe, ako se stvari preokrenu, može baciti krivicu. Istorija obračuna u boljševičkoj partiji SSSR-a ilustracija je toga fenomena.
 U traganju za Zlatnim runom III jacquesdupin

Vlast se s narodom dopisuje putem javnih proklamacija. Narod s vlastima, nekad preko zidova kuća i javnih klozeta, nekad pomoću pisama čitalaca novina. (Eksplozivna pisma nećemo računati, jer nije zamišljeno da budu pročitana.) Većina pisama čitalaca liče na setne poruke s nadgrobnog kamenja, a sam postupak na nekiju, kako su stari Grci nazivali izmenu misli među živima i mrtvima.

Nadgrobni spomenik, ako je naročit, ponekad još i ode u muzej, ali poruka, i ona najmudrija, uvek odlazi u zaborav. To nam pomaže da istoriju pravimo kao da se pre nas i mimo nas ništa valjano nije uradilo, da je stvaramo kao sliku koja nema šta da duguje ni prirodi ni umetnosti.
 Sabrana pisma iz tuđine

 Vlast je najopasnija kad je nesigurna. Zbunjena država je kao besan pas.
 „Megalos Mastoras i njegovo delo, 1347“

Tuesday, July 16, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLXI

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLXI

 Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,.

 VLADA 

 Ja ću, lično, poslušati Unamuna, koji misli da je manje verovatno da ćemo biti prokleti zbog svojih sumnji nego zbog svojih ubeđenja. Samo, ja mogu da sumnjam, ja sam bespomoćan. Vlada koja ni u šta ne veruje, ne bi mogla da vlada. A moć je prokleta i ovako i onako.
 Sabrana pisma iz tuđine 

 Vladanje je razumevanje drugih, i razumevanje sebe. Jedno od dvoga nije dostatno. Ako jedino druge razumete, bićete preslabi. Razumete li samo sebe, prejaki. A mera je temelj dobrom vladanju. Zlatno runo 

 Izbori su za vlade što i završni ispiti za nespremne učenike koji su se preko školske godine izvlačili izostajanjem s časova ili sumnjivim i neodređenim odgovorima. Kad se sve sabere, izbori su jedina ustanova demokratije koja joj preči da bude savršena i demokratskim vladama da budu uspešne. Sve do izbora, ma kakva da je, vlada je uspešna.

Na izborima će njen uspeh zavisiti od njenog rada tokom mandata, ali kako je za svaku vladu on uvek dobar – a samo su okolnosti u kojima deluje stalno loše – njeno će čuđenje kad uprkos tome padne takođe biti veliko. Nijedna vlada neće misliti da je pala zbog svoje rđave uprave. Najdalje što će u shvatanju svog pada ići je pretpostavka da je oborena zbog ispravljanja rđave uprave neke prethodne.

Svaki kabinet smatra sebe prirodnom vladom nacije, a opoziciju neprirodnom bandom bučnih zavidljivaca i arogantnih diletanata.
 Sabrana pisma iz tuđine 

 VLAST 

 Vlast je kao plod; dok ne bude zreo neće pasti, ma koliko tresli drva na kojima raste.
 Život na ledu 1955/59 

 Jedino najveći narodni vođi, proroci i umetnici mogu da preziru, mrze, ponižavaju čoveka, da ga kinje, kušaju i korumpiraju, a da izgleda kao da im je do njega više od svega na svetu stalo. man-dog
 *****
Dijalektički je uvek sve u redu. Dijalektički se uvek sve može objasniti. Naročito kad je dijalektika u rukama onih kojima služi ne da bi se došlo do istine, nego da bi prigrabili vlast, koja im po običnoj smrtnoj logici nipošto ne pripada.
 *****
Ko zna istinu, nikad se za vlast ne bi ni otimao. Vlast ne služi da bi se istina primenila, nego da bi se vršenjem vlasti saznala.
 Zlatno runo

Monday, July 15, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLX

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLX

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 VLADA 

 Najbolje su najkraće vlade. Svaka stalnost je pogubna za demokratiju. Dugovečna vlada najzad počinje umišljati da je, čim je tako duga, i – dobra.
 *****
Kratke vlade bolje su od drugih već i stoga što nemajući mnogo vremena, trude se da što pre pokažu svoje vrline, pa i ne stižu da demonstriraju svoje mane.
 *****
Parlament se može ograditi od pogrešaka diskreditovane vlade, jer u svakom danom momentu bar jedan njegov deo stoji prema vladi u opoziciji.
 Tamo gde loze plaču 

 Vlade uvek očekuju neprilike. Ništa drugo i ne predviđaju. Svaka vlada najveći deo mandata i provodi u savladavanju neprilika. Vladanje i nije drugo nego beskonačno i iscrpljujuće uklanjanje jednih neprilika da bi se napravilo mesto za druge…
 Zlatno runo 

 Postojalo je pravilo za ponašanje viktorijanske dece. Viktorijanska deca morala su se tako ponašati da se vide, ali ne i da se čuju. Savremene vlade morale bi se videti, ali ne i osećati. Nažalost mnoge od njih ne vide se, ali se utoliko više osećaju, a većina se i oseća i vidi. selfport
*****
Oni koji vladaju žive od motiva, oni kojima se vlada – od njihove primene.
 *****
Dva i dva su četiri, ali ima ih koji kažu da je pet, to su mahom vlade.
 Život na ledu 1983/84

Friday, July 12, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLIX

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLIX

 Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 USTAV 

Od rata naovamo imađasmo sve savršenije Ustave. Ustavi behu savršeni, ali se nijedan nije pokazao uspelim. Svaki je imao mane koje su ispravljane narednim, uništavajući usput i vrline prethodnih (ako su postojale). Očigledno je da klasičnim putem do savršenog ustava nećemo stići. I da se savršenog ustava u nesavršenom svetu nemoguće domoći.
 Sabrana pisma iz tuđine 

 UZALUDNOST 

 Prave i krive slobodne linije ne postoje. Postoje samo krugovi. Strahujemo od krugova. Večnost zamišljamo kao krug. Smrt je krug. Ropstvo je krug. (Samice ne bi smele biti četvorougaone. Morale bi biti krugovi, kojima se pridaje moć da ubijaju.) Krug je simbol mira, ništavila, savršenstva, Boga, ponavljanja, a iznad svega – uzaludnosti. Ali, uzaludnost nije i besmislenost. Jer smisao je u – krugu. *****
Mi se ustežemo da ozakonimo svoju izlišnost – i da joj time damo, ma i naopak, neki smisao – da priznamo svoju inferiornost prema očevima. Inferiornost pred neprijateljem. Inferiornost pred vlastitim idejama, Inferiornost pred životinjama koje uspešno žive, iako u tome ne traže nikakav smisao.

Pred nebom koje seva, ne znajući za uzaludnost, pred travom koja raste, iako nema cilja, pred predmetima koje smo nazvali mrtvim samo zato što je njihova molekularna dinamika drukčija od naše, čak i pred mrtvima. Iako mrtvi, oni nešto preduzimaju. Oni se raspadaju.
 Tamo gde loze plaču 

VELIČINA 

 Prometejstvo nije u posedovanju vatre, nego u borbi za nju, i u onom vremenu koje se provede prikovan za kavkasku stenu pošto se vatra otela. Orlovi koji kljuju džigericu, kad se sve svrši, ne mogu se izbeći.
 Tamo gde loze plaču 

 VERNOST 

 Vernost koja se zasniva na razlogu nepouzdana je. Promeni li se razlog – vernosti nestaje. Vernost se mora zasnivati jedino na veri, a veri ne trebaju razlozi, njoj je nužna samo ona sama.
 Život na ledu 1983/84 0504grec

 VLADA 

 Najbolje se vlada kad narod spava. Onda ne oseća da njime vladaju.
 Političke sveske 

 Vlade se otimaju o ljude koji služe ne misleći, nego da misle ne služeći.
 *****
Od onih koji sa velikom revnošću služe jednoj vladi, sa velikom se sigurnošću može očekivati da će sa udvojenom služiti protivničkoj. Delom iz načela, a delom iz straha – jer pokajanje ne zahteva veći dokaz od krvi svojih prijatelja i dobročinitelja.
 *****
Pametna vlada ne plaši se [...] onih koji su se protiv nje borili, jer oni moraju da se pokore, nego onih koji su se za nju borili, jer oni mogu i da odreknu poslušnost. Oni koji su se, međutim, preteranom revnošću isticali u borbi protiv jednog režima, ne smeju očekivati nagradu od svog sopstvenog, jer nijedan režim nema poverenja u heroje i žrtve.

 Možda zato što oni žele da se ponove. Jednako kao što žele večite sluge.
 Život na ledu 1955/59

Thursday, July 11, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLVIII

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLVIII 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 USPOMENE 

 Na Zadušnice se groblju ide sa proskuricama i uspomenama, ne sa dokumentima i dokazima, sa kojima se, opet, mora na sud, na kome uspomene slabo vrede ako drugim dokazima nisu potkrepljene, premda su vam na Revolucionarnim sudovima, pa i na našim posle rata, i najjači dokazi vredeli taman koliko – poskurice za umirivanje duhova.

Po uspomene čovek ide da one ne dođu po njega. A one mogu biti samo u njemu. I sve što uspomena nije – ništa nije.
 Godine koje su pojeli skakavci 

 U posleratno doba socijalističke Obnove i Izgradnje, oko godine 1946, zajedničke uspomene značile su mnogo više nego danas, 1987, kada je korozija dugog mira bledim vapnom ravnodušnosti pokrila stare grobove, zamorom izmirila bivše račune, izravnala neravnine istorije i najdublje, najplemenitije razlike iz mladosti učinila besmislenim.
 „Svirač iz Zlatnih vremena, 1987“ 

 Uspomene mi više ništa ne govore o mom zatvorskom životu. Saopštavaju mi samo univerzalnu priču o našoj promašenoj verziji humaniteta.
 Stope u pesku
 dali_0003
 USTAV 

 Nacionalna i lična, ideološka i socijalna homocentričnost, proglasila je banalnu sreću „stomaka“ i „sačuvane kože“ osnovnim geslom modernog ustava. Status quo je krilatica savremene civilizacije. Život na ledu 1983/84 

 U socijalističkom Ustavu veli se, takođe, da svako ima prava na rad, ali se ne kaže i da od njega neće moći ljudski živeti, da svako ima sve slobode, ali ne i slobodu da sve iskoristi.
 Godine koje su pojeli skakavci

Wednesday, July 10, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLVII

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLVII 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 USPEH 

Svaki uspeh unakazuje. Apsolutni uspeh unakazuje apsolutno.
 Život na ledu 1983/84 

 USPOMENE 

 Uspomene imaju svoj život. Život zacelo gotovanski, kao plesan, pa ipak, u neku ruku, nezavisan i nepodložan našim komandama.
 *****
Uspomene smo ponekad kadri da prizovemo. Zauzvrat, one što nas same od sebe opsedaju nismo u stanju svojevoljno da odstranimo. Iza maglene busije prošlosti stoje naše uspomene kao krvožedni ratnici bez lica, u čije namere ne možemo pronići i čiji napad ne umemo zaustaviti.
 *****
Uspomene nam se vraćaju na način svojstven samo toj stvarnosti. Uspomene na ljude vraćaju se staloženo kao i osobe što ih ispunjavaju ili žustro i bučno ako haos više odgovara vulgarnoj prirodi modela.
 *****
Ima uspomena koje nam razbijaju srce isto onako nemilosrdno kao i događaj što ga astralno obnavljaju.
 *****
Ima uspomena stidljivih po poreklu i koje se nikad bez naše volje ne bi javile.
 *****
 Ima uspomena koje osim lobokotomije ništa ne može sprečiti da nam razore život.
 Kako upokojiti vampira blake55

 Tvoj žifot je dok ti je otac žif, i žena dok ti pod ruku, i dok ti ispisnjaci za trpezom [...] Ne žifi se, Tomanijo, od sinofa nego od uspomenja.
 *****
Spomenji su vazda sa tobom, a sinofi te u kaljkulaciju uzimadu samo dok ne parafiraš testamenjat. Zlatno runo

Tuesday, July 09, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLVI

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLVI 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 UMETNOST 

 Renesansa je doba umetnosti, nauke, istraživanja, avantura (tela i duha) i, razume se, trgovine. A iznad svega doba – ponovo otkrivenog fakta.

Sve dok se na more niste navezli, mogli ste se u zamišljanju sveta osloniti na slobodnu, ničim nesputanu geografiju vaše spekulativne imaginacije, pa držati da je zemlja disk s Jerusalimom u centru, čak i da je na leđima nose četiri slona, ali na moru su vas cilju mogle odvesti jedino dobro shvaćene nebeske putanje zvezde, a na kopnu tačno iscrtane zemljopisne mape.

Za Englesku je nesumnjiva sreća što je u svoju renesansu ušla s vladarem koji je poimao značaj mora za dobrobit zemlje i bio pre svega sjajan trgovac, a onda sve ostalo, umesto da, kao mi Srbi, uđe s Turcima koji su mrzeli vodu a držali da trgovina nije za gospodu, ni politika i rat za raju. Sentimentalna povest Britanskog carstva 

 USPEH 

 Danas su na ceni jedino ljudi koji su postigli uspeh preko noći.
 „Obešenjakoresteia_a

 Bilo bi dobro kada bi čovek mogao da se odrekne svih grešaka, a za svoje da prizna samo uspehe. 
„Na ludom, belom kamenu ili buđenje vampira“ 

 Da se uspe, potrebno je mnogo uslova. Za neuspeh je dovoljan samo jedan.
 Zlatno runo

Monday, July 08, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLV

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLV

 Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,.

 UMETNOST 

 Umetnici su nezamenljivi kolaborateri. Kod njih će umetnička savest uvek pobediti građansku. Godine koje su pojeli skakavci 

 Uvek sam smatrao da umetnost mora biti apsolutno distancirana od bilo kakve građanske uloge, da se ona mora baviti samo sobom, odnosno svojim sredstvima izražavati svoje gledište o svetu. Uvek se sećam jedne rečenice Eugènea Ionescoa, u kojoj on kaže da literatura nije poštar da raznosi poruke. smoke_skull_gun
 *****
Građanski život, lično opredeljenje, političko i svako drugo, trebalo bi potpuno da bude odvojeno od onoga što je umetnost. To što to nije, to je tragedija našeg vremena. Pokazuje se da svako ono delo koje ima neposrednu tezu, neposredan povod u obračunu sa nečim što je aktuelno, nema, osim izuzetno – opet je pitanje dara i slučaja – velike šanse da preživi. Zato sam ja za potpuno odvajanje umetnosti od građanskog angažmana.
 Zlatno doba dijaloga