Tuesday, July 16, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLXI

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLXI

 Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,.

 VLADA 

 Ja ću, lično, poslušati Unamuna, koji misli da je manje verovatno da ćemo biti prokleti zbog svojih sumnji nego zbog svojih ubeđenja. Samo, ja mogu da sumnjam, ja sam bespomoćan. Vlada koja ni u šta ne veruje, ne bi mogla da vlada. A moć je prokleta i ovako i onako.
 Sabrana pisma iz tuđine 

 Vladanje je razumevanje drugih, i razumevanje sebe. Jedno od dvoga nije dostatno. Ako jedino druge razumete, bićete preslabi. Razumete li samo sebe, prejaki. A mera je temelj dobrom vladanju. Zlatno runo 

 Izbori su za vlade što i završni ispiti za nespremne učenike koji su se preko školske godine izvlačili izostajanjem s časova ili sumnjivim i neodređenim odgovorima. Kad se sve sabere, izbori su jedina ustanova demokratije koja joj preči da bude savršena i demokratskim vladama da budu uspešne. Sve do izbora, ma kakva da je, vlada je uspešna.

Na izborima će njen uspeh zavisiti od njenog rada tokom mandata, ali kako je za svaku vladu on uvek dobar – a samo su okolnosti u kojima deluje stalno loše – njeno će čuđenje kad uprkos tome padne takođe biti veliko. Nijedna vlada neće misliti da je pala zbog svoje rđave uprave. Najdalje što će u shvatanju svog pada ići je pretpostavka da je oborena zbog ispravljanja rđave uprave neke prethodne.

Svaki kabinet smatra sebe prirodnom vladom nacije, a opoziciju neprirodnom bandom bučnih zavidljivaca i arogantnih diletanata.
 Sabrana pisma iz tuđine 

 VLAST 

 Vlast je kao plod; dok ne bude zreo neće pasti, ma koliko tresli drva na kojima raste.
 Život na ledu 1955/59 

 Jedino najveći narodni vođi, proroci i umetnici mogu da preziru, mrze, ponižavaju čoveka, da ga kinje, kušaju i korumpiraju, a da izgleda kao da im je do njega više od svega na svetu stalo. man-dog
 *****
Dijalektički je uvek sve u redu. Dijalektički se uvek sve može objasniti. Naročito kad je dijalektika u rukama onih kojima služi ne da bi se došlo do istine, nego da bi prigrabili vlast, koja im po običnoj smrtnoj logici nipošto ne pripada.
 *****
Ko zna istinu, nikad se za vlast ne bi ni otimao. Vlast ne služi da bi se istina primenila, nego da bi se vršenjem vlasti saznala.
 Zlatno runo

No comments: