Tuesday, July 09, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLVI

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLVI 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 UMETNOST 

 Renesansa je doba umetnosti, nauke, istraživanja, avantura (tela i duha) i, razume se, trgovine. A iznad svega doba – ponovo otkrivenog fakta.

Sve dok se na more niste navezli, mogli ste se u zamišljanju sveta osloniti na slobodnu, ničim nesputanu geografiju vaše spekulativne imaginacije, pa držati da je zemlja disk s Jerusalimom u centru, čak i da je na leđima nose četiri slona, ali na moru su vas cilju mogle odvesti jedino dobro shvaćene nebeske putanje zvezde, a na kopnu tačno iscrtane zemljopisne mape.

Za Englesku je nesumnjiva sreća što je u svoju renesansu ušla s vladarem koji je poimao značaj mora za dobrobit zemlje i bio pre svega sjajan trgovac, a onda sve ostalo, umesto da, kao mi Srbi, uđe s Turcima koji su mrzeli vodu a držali da trgovina nije za gospodu, ni politika i rat za raju. Sentimentalna povest Britanskog carstva 

 USPEH 

 Danas su na ceni jedino ljudi koji su postigli uspeh preko noći.
 „Obešenjakoresteia_a

 Bilo bi dobro kada bi čovek mogao da se odrekne svih grešaka, a za svoje da prizna samo uspehe. 
„Na ludom, belom kamenu ili buđenje vampira“ 

 Da se uspe, potrebno je mnogo uslova. Za neuspeh je dovoljan samo jedan.
 Zlatno runo

No comments: