Monday, July 15, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLX

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CCLX

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 VLADA 

 Najbolje su najkraće vlade. Svaka stalnost je pogubna za demokratiju. Dugovečna vlada najzad počinje umišljati da je, čim je tako duga, i – dobra.
 *****
Kratke vlade bolje su od drugih već i stoga što nemajući mnogo vremena, trude se da što pre pokažu svoje vrline, pa i ne stižu da demonstriraju svoje mane.
 *****
Parlament se može ograditi od pogrešaka diskreditovane vlade, jer u svakom danom momentu bar jedan njegov deo stoji prema vladi u opoziciji.
 Tamo gde loze plaču 

 Vlade uvek očekuju neprilike. Ništa drugo i ne predviđaju. Svaka vlada najveći deo mandata i provodi u savladavanju neprilika. Vladanje i nije drugo nego beskonačno i iscrpljujuće uklanjanje jednih neprilika da bi se napravilo mesto za druge…
 Zlatno runo 

 Postojalo je pravilo za ponašanje viktorijanske dece. Viktorijanska deca morala su se tako ponašati da se vide, ali ne i da se čuju. Savremene vlade morale bi se videti, ali ne i osećati. Nažalost mnoge od njih ne vide se, ali se utoliko više osećaju, a većina se i oseća i vidi. selfport
*****
Oni koji vladaju žive od motiva, oni kojima se vlada – od njihove primene.
 *****
Dva i dva su četiri, ali ima ih koji kažu da je pet, to su mahom vlade.
 Život na ledu 1983/84

No comments: