Friday, March 16, 2012

Političke sveske LI deo

Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić
Političke ideje i komentari LI deo 1956. godina

§40) Individualnost se pokazuje u dve izvesnosti: spoljašnjoj koja sebe potvrđuje kao individualnost, i unutrašnjoj koja sebe kao individualnost negira. Ova unutrašnja negacija sebe iz sebe sama je preobrtanje individualnosti u svoj totalitet, i ona tačka u kojoj individualna svrha aberira prema kolektivnoj upravo svojim sopstvenim totalnim izvršavanjem. Nijedna kolektivna svrha ne bi bila delatna da se već ne nalazi larvirana u svom protivstavu i da potvrđivanje života nije i njegovo odricanje. Jer što život potvrđuje, potvrđuje ga u svesti i time ga odriče.
theeyeofthebeholder
§41) Politika je dakle permanentna revolucija individualne ili kolektivne svrhe, jedne u drugoj, spoljašnjom svojom stranom događajući istoriju kao potiskivanje života i individualnosti. (Ova individualnost koja se ovde ima u vidu je mnogost, jedna strogo izdiferencirana mnogost, kojom dominiraju izvedene razlike; individualnost kao totalitet je jednost, strogo određena jednost, kojom dominiraju jednakosti.)

No comments: