Sunday, March 25, 2012

Političke sveske LX deo

Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić
Političke ideje i komentari LX deo 1957. godina

DOKUMENT BR. 3/5
januar 1957.

Eisenhowerova poruka kongresu o situaciji na srednjem istoku.

Kada bi bio cinik, čovek bi je nazvao novogodišnjom čestitkom SSSR-u. Po svojoj rezolutnosti ona podseća na Bulganjinovu poruku Velikoj Britaniji i Francuskoj u doba egipatskog polurata. Po svom međunarodnom značenju ona dovodi SAD na južne sovjetske granice te ih istavlja između komunizma i bliskoistočnih nalazišta nafte.

Doduše, Engleska i Francuska još uvek sa izvesnom sumnjom gledaju na ovaj konjički skok američke politike: nemoguće je izbeći podozrenje da SAD imaju pored stvarne opasnosti sa severa na umu i mogućnost tihe penetracije u arapsku oblast odakle su Kontinentalci istisnuti. Bez obzira na lične razloge ovakve politike, ona sa opšte tačke gledišta ima opravdanja u labilnosti arapskog življa koje je zaslepljeno nacionalizmom.
defence
Ova je poruka i ovlašćenja, koja će na osnovu nje Eisenhower besumnje dobiti, jedan od najznačajnijih predsedničkih akata od Korejskog rata ovamo.
Jedan od razloga za ovu tvrdnju svakako je i reakcija takozvanih neutralnih zemalja.

§552) Narod i država

Narod i država stoje u pogledu svojih sloboda u jednoj obrnutoj proporciji: najjači je onaj narod koji ima najmanje slobode. Jer da bi jedan narod postigao svetsku dominaciju, potrebno je da svoju organizaciju podigne na nivo samostalne slobode, a to je moguće samo ako se lišio svojih „samostalnih“ (pojedinačnih) sloboda.
Formula: Slobodan narod u jakoj državi, apsurdna je. Da bi bila jaka, država mora da bude slobodna pre svega od svog sopstvenog naroda.

§553) O državi.

Država je oblik sažimanja naroda sa svojom idejom, mehanizam u kome se ideja naroda preobraća u ideju nacije. Tačnije: država je oblik u kome se stvarnost jednog naroda pretvara u njegovu ideju.
Država je apsolutan oblik te ideje; apsolutan oblik je po definiciji i slobodan, jer u sebi sadrži sve komponente svoje nužnosti.
Kroz državu penje se narod do ideje o sebi ali i do svoje ideje.
Zato je prva vrlina političara biti državotvoran.

§554) O narodnim potrebama.

One su mahom difuzne i više se sastoje u opštim nadama nego u određenim zahtevima. Stoga je bilo moguće pariskom plebsu, kada je tražio glave svojih „neprijatelja“ dati glavu Brissota umesto Dumouriezove.
Slično narodu, ponaša se prema protokolima US i jedan eksperimentalni pas: on nesumnjivo ume da razlikuje zvuke po visini ali mu to ne smeta da na njih odgovara istovetnim refleksom i kada su te visine različite. Cezarima je zato bilo moguće da narodu dadu igre i zabave tamo gde je ovaj tražio hleba i slobode.

No comments: