Wednesday, July 29, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 23. april 1983. godine

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Subota, 23. april 1983. godine 

Polubogovi i farbanje


11medusa
Izvesna kriza koja potiče od mnogobrojnih obaveza, većinu sam ih sam sebi naturio, ali to ne smanjuje njihovu težinu. Čini se da je povećava, čovek se ljuti što se toliko opteretio, a onda u pokušaju da ostane dosledan svojim planovima, očevidno preambicioznim, u panici da ne spozna svoju duhovnu lenjost, uspešno u međuvremenu maskiranu preteranim radom, radi sve više.

 Odluka o povratku u zemlju deluje dvostruko. S jedne strane čini sve ovo danas privremenim, pa pomalo i nevažnim, s druge dodaje već postojećim angažmanima nove poslove i brige. Rad na Runu počinje da trpi. Ne može se o polubogovima Zlatnoga runa misliti sa četkom za farbanje u ruci i s budućim stanom u Čelziju u glavi.

No comments: