Thursday, July 16, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 20. april 1983. godine (nastavak)
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Sreda, 20. april 1983. godine (nastavak)

Simboličan jezik (Zlatno runo)

O simboličkom jeziku. Simbolički jezik piktografske varijante protumačiće crtež u obliku ribe pojmom ribe.

Ali to može biti u njegovom prvom stepenu značenja, na prvom empirijskom nivou smisla. Na drugom, još uvek empirijskom, ali sada posrednom, asocijativnom, crtež ribe može značiti vodu, reku ili more. U nekom trećem, višem, apstraktnom, crtež ribe označavaće mutavost, ravnodušnost, pa čak i izvesnu tajnu.

Nešto što se o sebi čuva da šta kaže. To je bio put kojim sam hteo da stvorim ne samo nova značenja već i nov jezik, za posmrtna razmišljanja Simeona Njegovana, na početku sedme knjige Runa pre nego što sam ih preneo u finale šeste knjige i supsumirao poslednjim razmišljanjima Simeona Njegovana, brišući tako veštačku granicu između života i smrti.

No comments: