Friday, July 03, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 12. april 1983. godine (nastavak)
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Utorak, 12. april 1983. godine (nastavak)

Viktorijansko ponašanje savremenih vlada

J.
Pollock-Chaos

Postojalo je pravilo za ponašanje viktorijanske dece. Viktorijanska deca morala su se tako ponašati da se vide, ali ne i da se čuju. Savremene vlade morale bi se videti, ali ne i osećati. Nažalost, mnoge od njih ne vide se, ali se utoliko više osećaju, a većina se i oseća i vidi.

No comments: