Thursday, January 08, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 19. januar 1959.

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Ponedeljak, 19. januar 1959.

Dokumenti (politički, istorijski, umetnički)

Politički bi trebalo da obuhvate dva posebna aspekta savremene političke istorije, ukoliko se oni mogu nazreti iz naše pristrasne i abortivne štampe:

Komunistički eksperiment u Kini. 

Komunistički penetracion pacifik u svet. 

Poslednji primer ove penetracije je nasilni pokušaj KP Iraka da socijalni nacionalizam svoje zemlje zameni internacionalnim socijalizmom. (Internacionalni socijalizam je formula sovjetske despotije.) Hope
 Laskam sebi da sam imao pravo kad sam tvrdio da Naser predstavlja najtvrđi bedem prema komunizmu i istočnom basenu Sredozemlja. Nemoguće je istovremeno biti protiv komunizma i protiv arapskog nacionalizma. Naprotiv: moguće je arapski nacionalizam okrenuti protivu ateističkog komunizma. Događaji u Iraku kao da to potvrđuju.

No comments: