Friday, October 17, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 22. decembar 1956.

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Subota, 22 decembar 1956. 

Godo (Liki): E pa mogli bismo da krenemo!
 Vladimir: Da odemo odavde. A zašto koga vraga?
Poco: Pa valjda zato što je Godo došao, što nam je bolje i što nemamo koga da čekamo.
Vladimir: Ali ako nam je postalo bolje, ako nam je dobro, zašto bi menjali mesto, Poco?
Poco: Da, to je istina.

Estragon: Ne mislite li da je postalo malo dosadno otkako se pokazalo da je Godo koga smo čekali glavom Pocijev Liki? Niko ne dolazi, niko ne odlazi, ništa se ne dešava.
Poco: I pre nego što se to pokazalo niko nije odlazio ni dolazio i ništa se nije dešavalo. MEN-02-DIN005
Estragon: Ali to je drugo. Dok smo čekali Godoa mogli smo se nadati da će on kad - tad stići. Sad kada je Godo najzad stigao čemu imamo da se nadamo.
Vladimir (šapne): Da ode, Poco!

No comments: