Thursday, October 02, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 11. decembar 1956.

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Utorak, 11. decembar 1956. 

Opet imam nesanicu: Danas: skicirao opšti kompendijum politike koga ću započeti posle Nove godine; kompoziciona shema za Allegro con brio ; napisao II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX poglavlje drame „Ponoćni Ekspres“. Čitao Hegela, Gidea i Rilkea ; povodom one proklete neprilike sa stvarima odlučio da vodim uredne zabeleške pod naslovom: Dnevnik o stvarima. selfport
Dramatičnost polnog života trutova: progoni me pomisao da bi čovek mogao da svoj opšti opstanak troši kao kredit u ratama. Kakva bi izgledala ljubav za koju bi se znalo da se nikad ne može ponoviti?

No comments: