Tuesday, September 02, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 6. mart 1956.

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

 6. mart 1956.

Ni jutros nisam postigao neki uspeh. Stvari čuvaju svoje mrtvilo. Poteškoća je u tome što se verovatno ne radi o nekom pokretu koji bi se naknadno mogao ustanoviti, pa bi bilo dovoljno obeležiti kredom položaj stvari uveče i izmeriti ga ujutru, niti se radi o nekoj vidljivoj promeni u izgledu, koja se ne bi mogla pripisati upotrebi.

 Ili su njihovi pokreti tako neznatni da istovremeno izgrađuju kod mene naviku da ih ne zapažam? 3disput1

No comments: