Wednesday, September 17, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 30. oktobar 1956.

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Utorak, 30. oktobar 1956. 

Juče sam ( ) pratio kući. Osećao sam se bedno. Onda sam izabrao: rekao sam joj da se više nećemo videti. Sam đavo zna koliko me je skupo stajala odluka da se lišim njenog prisustva. Ali bio sam prinuđen da mislim na svoje sopstveno spasavanje. Jer još uvek znatno više stajalo me je baš njeno prisustvo. Ona je ležala u meni sklupčana kao bol, koji preti. Svaki dodir njen osećam kao prokletu fizičku muku. 200276366-001

No comments: