Friday, April 24, 2015

Dnevnik Borislava Pekića komentari Crveno i belo 1967

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Komentari Crveno i belo 1967 

Muzička shema Eroice

1. Ludvig van Beethoven:Treća Simfonija S-dur, opus 55, zvana Eroica 

Prvi stav: Allegro con brio
Drugi stav: Marchia Funebre (Adagio assai)
Treći stav: (Allegro vivace)
Četvrti stav: Finale (Allegro molto)

Značenje: 1 - Brzo i bodro; 2 - Žalosni marš (vrlo lagano); 3 - Šaljiva igra (brzo, živo); 4 - Kraj (vrlo brzo).

O uvodu i tri horizontalna plana

2. Romanu - tetralogiji Crveno i belo (privremen naslov) prethodiće, kao uostalom i drugim romanima Eroice, jedan uvod u kome ću čitaoca upoznati sa trospratnom arhitekturom dela, pružajući mu sve moguće kombinacije u kojima ga može čitati. Roman se, dakle, odvija u tri horizontalna plana: subjektivno-objektivni, subjektivni, objektivni.

a) Subjektivno-objektivni: klasičan roman - freska, pisan u trećem licu sa korišćenjem odgovarajućih tehnika.

 b) Subjektivni: dnevnik - podsetnik, moje autentične pribeleške vođene u periodu od kraja rata do danas, sa dnevnikom - komentarom rada na „Eroici“ posebno Crveno i belo; lični dokumenti i materijali uključujući pisma i autentična imena sa isečcima iz novina koji se odnose na mene i osobe od interesa za mene.

c) Objektivni: autentični citati iz štampe od 1944 do danas, samo iz jednog lista, recimo Politike, ili iz više naših i stranih listova toga perioda.

Kombinacije koje će u uvodu biti predložene od minimalnih do maksimalnih: a; b; c; a - b; a - c; b - c; a - b - c. evil_puppeter
Tema prve glave romana

3. Početak romana, zapravo njegovog prvog sprata, poklapa se sa početkom „mirne“ revolucije, sa prvim danom posle rata, kako sam ga ja kao petnaestogodišnjak doživeo: panonsko selo, streljanje kolaboracionista i Folkstdojčera; ulazak Deliblatskog odreda; Rusi; Veliki miting; silovanje; entuzijazam, itd.


O genealogijama

4. Istražiti genealogiju moje porodice sa očeve strane (Milan Pekić) i majčine (Knjiga o Cincarima od D. Popovića ), a zatim i Ljljanine (Glišić - Stojadinović ). To je neophodno i zbog radova koji će prethoditi ovoj poslednjoj tetralogiji „Eroice“.

O blokovima u romanu

5. U mom životu ima nekoliko celovitih blokova o kojima valja voditi računa: škola; ilegala; zatvor; bolnica. Što se tiče detinjstva njega ovde dati samo u povremenim reminiscencijama manjeg obima i samo gde je to u neposrednom kontekstu sa radnjom knjige. Objektivni plan

6. Treći objektivni plan je slika jedne civilizacije doneta pomoću montaže hronološki poređanih isečaka iz štampe u vremenu od 1944. do danas.

7. U podsetnik - dnevnik (subjektivni plan) uneti izbor iz mojih beležaka dnevničkog karaktera. Biće unešeni svi ljudi koje sam poznavao u raznim fazama života, oni koje nisam poznavao, ali sam o njima mislio, bez obzira jesu li ili nisu uticali na moj život. Podsetnik zatim sadrži sve što je za dnevnik uobičajeno, ponešto u razvijenijem, čak eseističkom obliku, ponešto lapidarno slično belešci na kalendaru.

Tu su kompletne ispovesti uključujući i one seksualne, scene iz života, likovi iz tog života, sećanja, lektira, na marginama lektire, razmišljanja o svim problemima uključujući i one političke, intelektualne i moralne dileme, dijalozi, snovi, korespondencija, odlomci studija, podsetnici dnevni, planovi, maštanja, itd. Naročito mesto zauzimaće Dnevnik o Eroici u kome će se pratiti naličje romana pričanog u subjektivno-objektivnom planu

No comments: