Tuesday, April 21, 2015

Dnevnik Borislava Pekića komentari o Simfoniji eroici 1967-I deo

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Komentari o Simfoniji eroici 1967-I deo 

O muzičkoj shemi Eroice  
1. Prema ranijim beleškama celina bi se zvala Simfonija eroica a potceline bi imale svoje muzičke podnaslove: Allegro con brio, Marchia funebre (Adagio assai), Scherzo (Allegro vivace), Finale (Allegro molto).

O planu za rad na Eroici 

2. U pripremnom periodu obaviti niz predradnji:
a) Prikupiti, prepisati i srediti dnevnike i podsetnike;
b) Prikupiti faktografsku građu;
c) Postaviti shemu za celo delo sa razradom tema;
d) Definisati arhitekturu dela;
e) Utvrditi sve privremene naslove;
f) Ustanoviti lične kartone za lica (bele - glavna lica; plave - sporedna lica; zelene - epizodne);
g) Izvršiti pregled štampe i uzeti isečke od prvog broja 1944. do vremena u kome se poslednja knjiga završava;

h) Razraditi genealogiju sa karakterologijom porodica Njegovan, Turjak, Golovan;
i) Ustanoviti tačnu genealogiju moje porodice sa očeve i majčine strane kao i porodice Ljiljanine;
j) Utvrditi muzičku infrastrukturu;
k) Definisati sve unutrašnje slojeve romana i razraditi ideje o njegovim infrastrukturama;
l) Popisati sva autentična imena koja će ući u poslednji deo dela;
m) Prikupiti sve ranije pribeleške na ovu temu;
n) Utvrditi stil pripovedanja;
o) Pobeležiti ideje, teme, povode, događaje iz stvarnosti i mašte koji bi poslužili kao građa za roman. firefighters_the_wtc_site
O kompozicionoj shemi „Eroice“
3. Dve najpogodnije sheme po knjigama bile bi izražene formulama:
1 - 2 - 3 - 4 = 10
4 - 4 - 4 - 4 = 16
Naslovi koji će slediti u razradi ove sheme još uvek će biti samo uslovni.


O prvoj kompozicionoj shemi
4. Slika prve sheme:
Simfonija eroica
Prvi stav: Osvajači (Allegro con brio)
Prva knjiga: Njegovan - Turjaški

Drugi stav: Ostrvljani (Marchia funebre)
Druga knjiga: S ove strane zida 
Treća knjiga: S one strane zida 

Treći stav: Sudovi lončarski (Scherzo)

Četvrta knjiga: Na belom kamenu
Peta knjiga: Kraba i morska vrećica 
Šesta knjiga: Bledi konj

Četvrti stav: Crveno i belo (Finale)
Sedma knjiga: Pustolovina 
Osma knjiga: Dosije 147/49
Deveta knjiga: Emigranti 
Deseta knjiga: Dani halkiona 

O drugoj kompozicionoj shemi
5. Slika druge sheme:
Simfonija eroica
Prvi stav: Buržuji (Allegro con brio)

Prva knjiga: Njegovani 
Druga knjiga: Turjaški 
Treća knjiga: Golovani 
Četvrta knjiga: Brđani 

Drugi stav: Ostrvljani (Marchia funebre)

Peta knjiga: Marija
Šesta knjiga: Irena 
Sedma knjiga: Hana 
Osma knjiga: Kristina 

Treći stav: Sudovi lončarski (Scherzo)

Deveta knjiga: Na belom kamenu
Deseta knjiga: Kraba i morska vrećica
Jedanaesta knjiga: S one strane zida
Dvanaesta knjiga: Bledi konj

Četvrti stav: Crveno i belo (Finale)

Trinaesta knjiga: Pustolovina
Četrnaesta knjiga: Dosije 147/49
Petnaesta knjiga: Emigranti
Šesnaesta knjiga: Dani halkiona

O drugoj varijanti sheme tipa 16.
6. Preciznija shema tipa 16:
Simfonija eroica
Prvi stav: Zlatna grana (Allegro con brio)
Prva knjiga o Njegovanima: (naslov)
Druga knjiga o Njegovanima: (naslov)
Prva knjiga o Turjacima: (naslov)
Prva knjiga o Brđanima: (Naslov)

Drugi stav: Ostrvljani (Marchia funebre)
Peta knjiga: Iskušenje 
Šesta knjiga: Pomračenje
Sedma knjiga: Ispaštanje
Osma knjiga: Iskupljenje 

Treći stav: Sudovi lončarski (Scherzo)
Deveta knjiga: Na belom kamenu ili ...
Deseta knjiga: S one strane zida ili ...
Jedanaesta knjiga: Mesija ili ...
Dvanaesta knjiga: Bledi konj ili ...

Četvrti stav: Crveno i belo (Finale)
Trinaesta knjiga: Buržuji
Četrnaesta knjiga: Dosije 147/49
Petnaesta knjiga: Emigranti 
Šesnaesta knjiga: Dani halkiona

No comments: