Thursday, June 19, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 9. septembar 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

9. septembar 1955. 

Događaj - to je incident između sveta i svesti.
*
Sadržina je oblik forme. Forma je događaj. Prema tome forma je incident između sveta i svesti.
 *
U percipiranju, formu stvara iskustvo koje je logično. Inteligencija tako daje materiji privid logičnosti. Pošto je uzme u obliku, koji joj je sama dala, inteligencija ispitujući materiju ispituje zakone svoje sopstvene forme. Inteligencija ne saznaje ništa do samu sebe. Forma je inteligentni događaj. Tačnije - forma je umrtvljena inteligencija.
*
Kad opažam ženu ili ma šta drugo, ja ne opažam ženu kao objektivitet sveta, nego kao formu svoje svesti.
*
Usled jednog problema sva rešenja moraju slediti bez protivrečnosti. Inteligencija ne može biti antinomija. Prema tome neprotivrečnost fizičkih zakona - jeste neprotivrečnost svesti.
*
Svi fizički zakoni nisu ništa drugo nego prevedene forme inteligencije.
*
Samosaznanje je jedini realni vid saznanja. Svako drugo bilo bi contradikcio in adjekto. dhimmitudeofcourse
*
Priroda je neprevedena forma inteligencije.
*
Realni nije i identični vid saznanja. Zato će sudbina inteligencije biti ispunjena njenim individualnim iščezavanjem. (Misli se na formu.)
*
Energija ne ispunjava materiju ili inteligenciju. Ona jeste materija i inteligencija.
*

No comments: