Wednesday, June 18, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 8. septembar 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

8.septembar 1955. 

„(...) Der Künstler ist wahr und die Photographie lügt, denn in Wirklichkeit steht die Zeit nicht still: und wenn es dem Künstler gelingt, den Eindruck einer mehrere Augenbicke lang sich abspielenden Gebarde hervorzubringen, so ist sein Werk ganz sicher minder konventionell. Als das wissenschaftlich genaue Bild, worin die Zeit brusk aufgehoben ist. (...)“

Nemački prevod: „Umetnik je stvaran a fotografija laže, jer u stvarnosti vreme ne stoji mirno: a kada umetniku uspe da utisak u više dužih momenata prikaže, onda je njegovo delo manje konvencionalno. Dok je naučno tačna slika ona u kojoj je vreme trenutno ostvareno.“

Stvarnost nije ni opipljiva ni neposredna koliko se to zamišlja. Ona je obavijena jednim mekanim velom svesti. Dolazeći do svesti o njoj mi dolazimo do svesti o sebi. Čak možda ni to. Jer svest kao refleksija još isuviše daleko od identiteta sa nama. Umetnost tako postaje jedan lik koji je pre nego što se zaustavio u našem oku bio hiljadu puta odbijen u ogledalima sveta i svesti.
x
Nudizam je estetsko, a ne moralno pitanje. Nije stvar u tome da li se nešto izlaže nego u tome šta se izlaže. (Estetsko shvatanje morala i etičko shvatanje lepote.)
x
ENERGIJALIZAM (Zidanje prvog sprata): 


1) U v o d 
a - O kategoričkom monizmu.
b - Anticipacija svesti.
c - Energija i akcija
d - Istorija sveta kao istorija energije.
e - Aktivna filosofija.
f - Sub specie eternitatis.
g - Politika kao reperkusija filosofije energijalizma.
h - Opšta geneza Boga kao apsolutnog samosaznanja energije.

2) K a r t a e n e r g i j e 
a - O pojmu „ničeg“
b - O nužnosti.
c - Zakoni kao oblici esencije.
d - Objektivna evolucija.
e - Nužnosti koje se izvode iz ne-postojanja..
 f - Nužnosti koje se izvode iz postojanja.
g - Energija kao nužnost.
h - Samorazviće energije je samorazviće Boga.
i - Energija kao masa. j - Energija kao pokret.
k - Energija kao saznanje.
l - Objektivna karta evolucije energije.
m - Samorazviće zakona. n - Zakoni su organizmi.
nj - Ciklusi energije.
o - Biće i egzistencija.
p - Privid - svojstvo.

No comments: