Wednesday, June 11, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 6. septembar 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

6.septembar 1955. (nastavak) 

„Kamenje sa rukama oko vrata
U moru
Kamenje je svučeno od perverzne
Svetlosti.
Kamenje koje odnosi na gradu na
Kasačkim trkama.
Kamenje u vreći neba,
U bubrezima i kiši.
Kamenje iznad, između i ispod.
Kamenje i vetar kao u
Srednjevekovnim misterijama“.
x
De fakto parlamenti mogu i treba da budu radna tela (zakonodavna i upravna, jednovremeno) samo ako su njegovi članovi na visini koju zahteva donošenje zakona i njegovo sprovođenje. Radna funkcija parlamenta ima dakle jedan nužan preduslov u sposobnostima parlamentaraca. Samo po sposobnostima poslanika (tačnije: predstavnika) može se procenjivati vrednost takvog parlamentarnog oblika koji bi izvršio totalnu centralizaciju vlasti u rukama jedne političke oligarhije.

Formalno uzevši ova centralizacija po ugledu na Komunu izvršena je i kod nas novim zakonima o Državnom uređenju. Time se postiglo da se izvor pogrešaka suzi, ali ne i ukloni. Narodni predstavnici nisu kandidovani prema sposobnostima, nego prema vernosti stranci. Teško je pretpostaviti da ova vernost implicira ma koju drugu osobinu osim da se dobro služi, ali loše vlada. Ja ne mogu da imam preterano poverenje u politički smisao i duhovnu zrelost jednog seoskog pisara ili drejera.

Dakle nije osnovno pitanje u formi skupštine nego u njenoj sadržini. Ne u prerogativama nego u sposobnostima. Ne u količini nego u vrednosti vlasti. (Na pitanje tehnike izborne selekcije morala bi da odgovori tek jedna iscrpna studija. Mogućno je zadržavajući oligarhijsku kontrolu kandidovanja, učiniti taktički ustupak demokratskim osećanjima naroda.)
Pomalo je iznenađuće da „brbljaonice“ mogu biti osnovica ma čemu osim brbljanju. Novo je doba unekoliko izmenilo klasični stav komunista prema skupštini - toj ustanovi buržoaskog licemerstva.

No comments: