Monday, June 23, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 10. septembar 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

10. septembar 1955. 

Svinjogojstvo - poznaj samog sebe.

11.septembar 1955. 

J. I. su uhapsili Štajnbreherovi ljudi po prilici u decembru 1941. ili još ranije u septembru. (Kakva racionalna perfidnost: jesen i proleće su pogodna doba za iznuđivanje priznanja - iako Štajnbreher nije doslovno tako mislio. Ovde se otkriva licemerstvo pisca, a ne islednika: jesen i proleće su takođe pogodni za truljenje.) Dnevnik hronološki započinje 1942. kad je J. I. već duboko u atmosferi konfidenterije.

Vrlo značajno: pre toga J. I. nije vodio nikakve beleške o sebi. (Čak je neobično retko pisao pisma. Podatak koga je Isidor dobio od njegove žene Emilije. Kontekst. ) Šta će se dobiti razjašnjenjem motiva, ako se na to razjašnjenje odlučim? Čovek koji intenzivno radi nema vremena za introspekciju. (Dođavola, pa baš se romantičarske introspekcije treba čuvati.

Nikakvi psihološki eksperimenti Maine de Biranovog tipa. Nikakva rusoovska ispovedanja. Strogo racionalno i manje više okrenuto prema spolja.) Pa ipak, posle sedam dana pupljenja - po izlasku iz zatvora - toliko se toga moralo dogoditi. J. I. daje na početku prilično mutna razjašnjenja. Isidor mu kao i uvek veruje.

Ali meni lično izgleda - to mora da se čini i čitacu - da pravi razlog Dnevniku - koga J. naziva Dnevnikom jednog matematičara (vrlo se često vraća na taj naziv) nije da se utvrdi do koje mere i u kom obliku matematičke studije, a posebno, na primer apstraktna algebra, utiču i menjaju sliku sveta i osećanje vlastite svesti.

Pod datumom od 7. septembra 1942. on će - na samom početku teksta, dokazivati ovu tezu. (Preterana zamršenost i ulaženje u čiste matematičke apstrakcije negde čak i sa operacijama, naravno, otežaće nešto čitanje prvih stranica - na to upozorava Isidor.) Storm_in_teacup

No comments: