Thursday, August 14, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 30. januar 1956.

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

30. januar 1956. 

Dnevnik:

Moram položiti prokleti ispit, makar samo zato da bih ponovo zadobio poverenje u svoju volju. Preostaje osam dana. Položiću ga. Onda ću se moći baviti važnijim stvarima nego što su Thorndikeove mačke i Kellerove šimpanze . Ali vreme se neće moći nadoknaditi. Napolju je pet ispod nule. No to se mene ne tiče. Već četiri dana ne izlazim. 10

No comments: