Wednesday, August 13, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 29. januar 1956.

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

29. januar 1956.

Dnevnik:

Ustao u 9. To me podseća na Gideove Močvare. Teško se čovek vraća metodičnosti ako je jednom napusti.

Sastavio 33, 34, 35, 36 stranicu „Komentara“ i napisao I čin „Ponoćnog ekspresa“. Formalna identičnost putnika sa porotom sve me više zaokuplja; takođe problem odgovornosti, koga ću rešavati u IV činu. Uostalom ne znam da li ću uopšte nastojati na rešenju.

Popodne proveo u zavođenju novog metoda rada. Ustanovio tri sveske: „Političke“, „Filosofske“ i „Umetničke“ pored sveske za „Marginalije“. (Ovde spadaju primedbe na štivo ukoliko one ne mogu biti razvijene u teze te tako ući u posebne studije.) Konačno postigao izvesnu preglednost papira. Dolazila ( ). 94

No comments: