Friday, May 02, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 10. avgust 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

10. avgust 1955. (nastavak) 

Sam Plehanov , nadalje, smatra „nepravednim osuđivati pokušaje da se među faktorima društveno historijskog razvitka utvrdi ova ili ona hijerarhija“ i ponavlja sa La Bruyèreom , koga citira, da „istorijski faktori predstavljaju nešto što je mnogo manje od nauke, ali mnogo veće od obične zablude“, ali tu teoriju faktora koju smatra korisnom u „svoje“ (tj. davnoprošlo vreme) danas smatra za nešto što „ne može izdržati kritiku“.

Šta se to tako duboko izmenilo u funkcijama društvenog razvoja, da faktor koji je jednom bio dominantan - bez obzira koji, ovde je reč o načelu dominacije - da taj faktor postane ni važniji ni nevažniji nego drugi?

Plehanov nam to objašnjava na 9. strani Materijalističkog shvatanja istorije: pojavila se zaboga, iz štampe Marxova Zur Kritik der politischen Ökonomie posle koje su se samo „ljudi zaostali u teoriji mogli prepirati oko relativnog značaja različitih socijalno istorijskih faktora“.

Mora se primetiti da marksistički doktrineri neobično rado uzimaju ovaj ton: polovinu svojih teza smatraju oni već samom pojavom svojih jevanđelista izvan diskusije. Ostalu polovinu brane, ako se uopšte umilostive, jednom dozlaboga kukavnom sofisterijom, koju su nazvali dijalektikom. No, videćemo šta nam Plehanov ima još reći.

No comments: