Tuesday, April 01, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 21. juli 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

21. juli 1955. 

Udvarao sam se bakama kraj radioaktivne kupke.

22. juli 1955. 

Još se udvarao istim bakama.

23. juli 1955. 

 Još uvek. Sedeo kraj inhalacionog otvora, kraj koga je načuljenih ušiju provodio svoje leto jedan ugledni komediograf. Gospodin kasacioni sudija koji sve zna, upravo navodi razloge zbog kojih grom nikada ne udara u voz. Jedan bivši ban, jedan sin bivšeg premijera, jedan bivši general. Jedan profesor fizike i B. S. sa univerziteta. Otac jednog univerzitetskog profesora logike, koji zna ono malo što je preostalo od znanja gospodina kasacionog sudije. Desetak nerotkinja, za koje znam bolji lek od banje. Nekoliko potištenih boraca iz 1941. Deca - užasno svedočanstvo rasplodilačke moći moga naroda.

No comments: