Monday, April 14, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 1. avgust 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

1. avgust 1955. (nastavak) 

I slika : David Uš na Točku Sećanja. Prometej pada u Davidov san. Davidov gnjev i tuča. David otkriva Prometejeva božanska svojstva. Ugovor - David postaje Prometejev vodič. Prvo pristupno predavanje o paklu.

II slika : Čajdžinica. Prometej spoznaje šta je to strast. Susret sa invalidom iz Drugog paklenog rata. Muzika koja stvara grešnike. Rečitativ homoseksualaca i prostitutki. Prometej doznaje šta je to ljubav. Doušnici. Prometej se zaboravlja. Najamnici hapse Davida i Prometeja. Hor alkoholičara.

III slika: Tamnica u đavoljoj prestonici. Prvi pisar Biroa za registraciju misli. Prometej postaje načisto sa pojmom vlasti. Pred tribunalom. Prometejeva odbrana. Oni se upoznaju sa članom Revolucionarne unije grešnika. Čovek koji je silovao maloletnog vraga. David savetuje Prometeju da igra ludaka.

 IV slika : Kuća ljudi sa one strane bola. Hor lekara i hor ludaka. Pasionirani kolekcionar Bola. Prometej i David slušaju istoriju greha. Jedan autentični požar. Oni beže.

V slika : Kuća opsene. Hor klovnova. Laureat medalje za Laž. O umetnosti namargačenja. Trapez gluposti. Ekvilibrist na leševima. Profesor Instituta za proučavanje smisla Bola. Predavanje o kosmogenezi.

VI slika : Muzej slavne istorije greha. Jedno predavanje o istoriji pakla sa projekcijama u boji. Debata o najboljoj mogućoj muci. Stranka ortodoksnih sadista. Stranka udruženja za nemešanje u sreću. Protiv privatne svojine Bola. Predsednik Odbora za Mirnu izmenu tehničkih metoda terora. Prometeju objašnjavaju geslo: svako ima prava da bude ugnjetavan.VII slika : Hram greha. Prometej bude predstavljen župniku crkve četrdeset svetih Đavola. Jedna misa za one koji su pali niz Hijerarhiju pakla. Pakao i Dobri Vrag.VIII slika : Mehanizacija sistema mučenja. Martirokratija. Prometej je zadivljen pred džinovskom industrijom neprijatnosti. Zlo u konzervama. Direktor planskog biroa za povećanje produkcije zala. Sindikat grešnika.

IX slika : Rat u Orejskom oluku pakla. Davida i Prometeja primoravaju da se dobrovoljno jave u odbranu paklene otadžbine. Prometej kao najamnik. Orejski rat donosi načelo da svako ima prava da bira granice u kojima želi da bude mučen. Ostrvo Ode. Ranjeni Prometej. Po prvi put otkazuju božanska svojstva.

X slika : Antiseptična kasapnica. Hor izmrcvarenih za sveti produžetak. Hor metodologa smrti. Poseta Velikog inkvizitora. Prometej se žali na umor. Znakovi nepogode. Revolucija.

XI slika : Trg sa spomenikom Izdržljivosti i Pokornosti. Revolucija za promenu metoda mučenja. Hor ustanika. Prometej izda svoje ime. Masa namerava da ga polije benzinom i zapali. Intervencija Davidova. Prometej se iskazuje kao Mesija. „Ja ću stvoriti raj“ - obećava. Pred rezidencijom Đavoljeg senata. Emisar. Prometej odlazi kao predstavnik grešnika na pregovore sa đavolima.

XII slika : Debata o proceduri svađe. Vrhovni inkvizitor daje ponudu. Prometej je prihvata. Prometej postaje Veliki inkvizitor. On poziva čovečanstvo da ide dođavola, tj. da se raziđe. Prometej naređuje da se nepokorni rasteraju vatrom. Optužba za izdaju Davida Uša. Prometej ga iz zahvalnosti prikuje na Atlas.
x
Refleksija ima tu prednost, nad osećanjima, da je čovek ne mora priznati za svoju.
x
Posetio sam profesora S. Prilično je pesimistički raspoložen u pogledu stvari koja nam je u duhu zajednička. Nastojao sam ga malo ohrabriti. No, kad čovek ima sklerozu, optimizam je sasvim neumesan.

No comments: