Tuesday, April 08, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 27. juli 1955. (nastavak)

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

27. juli 1955. (nastavak)

 „(...) sa šefovima delegacija, načelno se suprostavio potezanju pitanja koja je označio kao ideološka. Zemlje Istočne Evrope - rekao je on - članovi su Ujedinjenih nacija. Ne postoji nikakva pravna osnova za tvrđenje da one nisu samostalne. Tvrditi tako nešto, znači ocenjivati međunarodnu situaciju ne prema pravnom i političkom nego prema ideološkom merilu. (...)“

 G. Nehru ova pitanja takođe označava kao ideološka. Ali on voli forme. Kod njega nema reči o „domašaju“, jer on uviđa da jednom „moralu“ nije ništa van domašaja. Zato on umesto „vandomašajnosti“ pronalazi „pravne osnove“. Pogledajmo ih. Pre svega nije tačno da su sve Istočne zemlje članice Ujedinjenih naroda (Rumunija, Bugarska, Mađarska, Estonija, Letonija, Litvanija).

A zatim nije tačno da ne postoji „nikakva pravna osnova za tvrđenje da one nisu samostalne“. Svakako Poljska nema kolonijalni status u formalno pravnom smislu. Ona ima Ustav i narodnu vladu u kojoj je istina ministar odbrane sovjetski maršal - Rokosovski - ali šta to mari ako je „pravna forma“ zadovoljena. Pravno Rokosovski je Poljak. On ima poljsko građanstvo.

Pravno sami Poljaci dozvoljavaju sovjetskim trupama stacioniranje na njihovoj teritoriji - što zahteva okupacija Istočne Nemačke. Pravno uzevši Kerzonova linija je u stvari oslobođenje poljske braće „po idejama i po krvi“ od suvišnih teritorijalnih briga. Pravno se ne može ništa primetiti na trgovinskim ugovorima između Istočnih „demokratija“ i SSSR. (Kakvi su ti ugovori faktički vidi se iz dokumenata i priznanja jugoslovenskih komunista posle 1948.)

Međutim Nehru ipak smatra da pravne osnove ne postoje za prihvatanje Kotelavalinog predloga. Za njega dolazi najpre forma, pa tek onda suština tiranije. Po toj logici nemoguće je osuđivati Hitlera za interne zločune, jer on je i te kako bio snabdeven pravnim formama koje su indijskom premijeru toliko drage.

Po toj logici Frankov režim je pravno utemeljen. I najzad Nehru smatra, kako se to jasno vidi iz poslednjeg stava u novinskom navodu, da postoji jedno posebno pravno-političko i drugo posebno ideološko merilo u ocenjivanju međunarodne situacije. Kao da politika i pravo nemaju savršeno nikakve veze sa ideologijom i kao da ni politika ni pravo posredno ili neposredno znače samo prevođenje ideologije u političku i praksu i pravo.

(Komunisti su prvi koji bi to morali da priznaju. Na kraju krajeva to je izvorno njihov stav.) Najzad rezultat. Komentar Politike od 22 aprila: „(...) Stvaraoci pet načela koegzistencije sačuvali su, kao što se pokazalo, jedinstvo u ovim trenucima. (...)“ Neskriveno zadovoljstvo. Zar, međutim, nismo upravo mi bili ti koji smo otkrili satelitski kolonijalizam Istočnih zemalja?
*
 Fanatizam ima dva sečiva. Pošto se iskoristi prvo, neophodno je otupiti drugo.
*


Postoje instinkti koji imaju politički značaj. Zadaća dobrog državnika je da ih prema potrebi probudi ili uguši.
*
Masa je primitivni organizam. Umesto želuca ona raspolaže vakuolama, a utiske prima kožom.
*
Narodne želje su stvar vladine propagande. Kad narod ima suprotne težnje, to znači da je zatajila reklama.
*
Mitologija je nauka koju svaki političar mora poznavati, jednako kada ruši ili kada stvara mit.
 *
 Zahtevi imaju potrebu da se nastavljaju.
*
Hébert ide dva dana pre Dantona na giljotinu. To znači da je Robespierre pogubljen dva dana pre Dantona. Žirondinci su umrli pre Dantona, ali je sa njima umro i Danton. Uništavajući stvari ili ljude državnik mora da se prethodno zapita, koliko je od njega samog u osuđenima sadržano.
*
Federalizam koga proklamuje buržoazija je isti koji vlada u kokošinjcu.
*
Revolucija se sastoji od trenutka. Trenuci se sastoje od volje.
*
 Jedan dan koga izgubi revolucija je 100 izgubljenih godina budućnosti. (Dok su Versaljci ubijali Parižane, Komuna je donosila Dekret o prosvećivanju žena.)
*
Sloboda je predrasuda naroda, ali je narod predrasuda političara.
*
Dugotrajna opozicija je pogodna za mudrost, ali je štetna za narav.

No comments: