Friday, September 19, 2008

Dnevnik B. Pekić m. deo

IZ NEOBJAVLJENIH DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA, 1955; izbor Ljiljane Pekić.
(l deo Ovde)

8. april 1955. (nastavak)

Bio kod St. Pokazala mi Popu. Nisam se usudio da je razočaram, iako mi se ne sviđa njeno preterano oduševljavanje stihovima. Ali ona ima prokleto razumevanje za ono što je zbilja dobro.

Moram pročitati Popu.

S.Reames_Dichotomy

Ima još jedna pojedinost u našim odnosima koja zaslužuje pažnju: naime, nikad još nisam imao prilike da vidim tako prirodan i spontan prelazak od literature do ljubavi, iz stihova u postelju, kakav ga St. čini.

Čovek se jednostavno uhvati u položaju koji bi još pre nekoliko časova bio nemoguć.

I onda isto tako lako i glatko vrati među pesnike, ili tržišne cene. St. je zaista retka žena.

Kao da je presađena iz Velikog veka.

„(...) Jedna od pretpostavki da je Makijaveli nameravao da prevari mladog Lorenca de Medičia na način sličan onome za koji se veli da ga je Sunderland upotrebio protiv našeg Džejmsa II i da je nagovarao svog učenika na nasilne i perfidne mere da ubrza dolazak trenutka slobode i osvete. (...)“
(„Critical and Historical Essays“ Makijaveli, od Mekolija) (n deo Ovde)

No comments: