Thursday, February 14, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CLXXVI

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CLXXVI 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 PORODICA 

Porodica je najefikasniji poznati oblik preovladavanja korozivnog osećanja usamljenosti, a biološka reprodukcija, kao čin ličnog produžetka, maskiran nagonom za produžetkom vrste, najlakši oblik nadoknade cilja koji se inače nema.
 Luče Novog Jerusalima, 2999 

 POROK 

 Poroci se [...] najčešće udružuju. Veoma često srećemo ubice koji se do besvesti opijaju, defraudante odane kocki, prostitutke koje potkradaju klijente, lažljive političare, ucenjivački raspoložene narkomane. [...] Poroci se mahom ispomažu i međusobno unapređuju. Ubica ubija u pijanstvu, a zatim se još žešće opija da ubistvo zaboravi [...]

Ruka kockara poseže u kasu, postaje defraudant, pljačku gubi na kocki, i kao kockarska ponovo se vraća kasi i proneveriteljskoj sudbini.
 Kako upokojiti vampira 

 POSEDOVANJE 

 Posed kao i ma koja živa stvar na ovom svetu [...], ljubav ili slava, moć ili sposobnost, porok ili vrlina, mora da se hrani, raste, plodi i razmnožava ako želi da traje.
 *****
Osećanje posedovanja neuništivo je i trajaće koliko i čovek, a srce, um, karakter, vrline i mane, uspomene, dobra i kuće, najzad, sve je to samo jedno veliko imanje pod hipotekom smrti, imanje koje životom svojim uvećavamo ili rasturamo. Malevich-Suprematism_58_lg.jpg
 *****
Kakvog smisla ima sabirati ako, što je u jednom kolenu sabrano, nema mogućnosti da se u sledećim kolenima umnožava? I da što je u tim kolenima sabrano u onim narednim umnoženo ne bude? A tako biva i sa svim drugim stvarima na svetu. Što budućnosti nema, ne može ni prošlost imati.
 Hodočašće Arsenija Njegovana 

 Čini se, zapravo, da čim se prestane gomilati bogatstvo da bi se u njemu uživalo, automatski se počinju da stiču predrasude zbog kojih se ono onda izgubi.
 „Ko je ubio moju besmrtnu dušu?“

No comments: