Thursday, February 07, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CLXXI

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CLXXI

 Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 POLITIKA 

Pregovori su mahom uspešni, nakon čega je svetska situacija – takođe kao i uvek – postajala sve gora. Pregovori su uvek sve bolji, situacija sve gora.
 *****
Ako čovek igra prljave igre, mora se malo i sam uprljati. Kroz kloaku se ne prolazi kao kroz parfimeriju. Besnilo Čudno je da ljudi o politici sve više govore ukoliko su manje kadri da na nju utiču.
 *****
Metode krajnje levice i krajnje desnice dodiruju se, izjednačuju, i svet koji bi oni nama pružili, jednak je.
 *****
Aristotelovo poimanje politike, kao veštine zajedničkog života, još uvek mi se čini njenom najboljom i najpraktičnijom definicijom.
*****
Šta je revizionizam? Preobraćeništvo koje je stalo na pola puta.
 *****
Šta je preobraćeništvo? Revizionizam koji je otišao do kraja.
 *****
Tvrdnja da je sve politika i da je politika sve, ima za podmukli cilj da sve ljudske aktivnosti, od kojih su mnoge iznad politike i sveobuhvatnije od politike, podredi kriterijumu društvene koristi i sudu nižih političkih sila, svejedno pripadaju li vlasti ili opoziciji. thedichotomy
 *****
Oni koji lične nedostatke pokušavaju da pretvore u javne vrline, završavaju kao žrtve tih nedostataka kad ove zaista postanu javnim vrlinama. (Jedan od istorijskih primera je Marat.)
 *****
Politika je jedino polje u kome sopstvene interese možete proturiti kao opšte, a da vam pri tome pljeskaju.
 Život na ledu 1983/84

No comments: