Tuesday, February 19, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CLXXIX

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CLXXIX 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,.

 PRAVDA 

 Legalitet se sastoji uglavnom u tome da se prilikom kršenja legaliteta ispune izvesne administrativne obaveze. Da se to kršenje uredno u knjige zavede.
 Kako upokojiti vampira 

 Za dobar sud činjenice su lutke bez duše sve dok proces ne razmrsi konce što te lutke na kriminalnoj sceni pokreću, sve dok sud ne spozna stroj koji ih iza kulisa događaja organizuje u zločinačku predstavu. Sve dotle pravda ima posla sa prividom i njen kantar odmerava pogrešnu težinu.
 Odbrana i poslednji dani 

 Besmisleno je od zakona očekivati pravdu ako se na nju nije mislilo kad su oni pravljeni. Besmisleno je, dakle, očekivati pravdu u građanskom smislu od revolucionarnih zakona koji su napravljeni zato da budu nepravedni.
 Život na ledu 1983/84 

 Rimskog carstva odavno više nema, no rimska izreka: „Neka se Pravda vrši, makar svet propao“ još važi. U civilizaciji, u kojoj je ljudski život sve komplikovaniji, ograničeniji i ugroženiji, a čovekova prava sve uslovljenija okolnostima nad kojima se nema moći, važi ona više nego ikad. Jer, svako u svom srcu zna da će svet propasti samo ako se pravda ne vrši.

Pravda kada je u pitanju većina, ali i pravda za manjinu; pravda za sve zajedno, ali i pravda za svakog pojedinačno; pravda za one što su u pravu, kao i za one koji nisu. Pravda kao univerzalno pravo.
 *****
Između Prava i Pravde postoji razlika od koje često zavisi i ljudski život. Ona nije u tome što Pravo često nije u pravu, a Pravda je to uvek, već možda u tome što je Pravo uvek samo ljudsko, a Pravda u sebi ima i nečeg više nego ljudskog. [...] Pravdu možemo izvojevati ako ispunjavamo tri bitna uslova: A – da smo zbilja u pravu; B – da nam se to prizna; C – da imamo mnogo novaca. [...]

Kako onda doći do pravde? Postoji samo jedan pouzdan način: sve treba učiniti da ona čoveku ne bude potrebna, a to je već moguće postići na dva načina – ili nikad ništa ne učiniti zbog čega bi vam nečija pravda trebala, ili sve učiniti da vi budete onaj ko tu pravdu deli.
 Sabrana pisma iz tuđine antonchristian_010-320

 Ako se nekome naknadno prizna nedužnost, automatski se naknadno priznaje i nečija krivica. Niko ne može nedužno stradati, a da zbog toga neko pravdi nije ostao dužan. Priznanje ovakve logike inaugurisalo bi bizarnu praksu. Ćelije zatvora uvek bi bile pune, ali uvek drugim ljudima. U njima bi najpre sedeli nedužno osuđeni, a potom oni koji su ih nedužno osudili.

U slučaju reverzibilne rehabilitacije, koja kod nas nikad nije isključena, proces bi se obnovio. Zato je ipak bolje čekati 400 godina, pa tek onda sumnjive presude revidirati.
 Sabrana pisma iz tuđine 

Pravda koja nekog bogati a druge košta, uvek je pomalo sakata.
 Sentimentalna povest Britanskog carstva

No comments: