Friday, February 08, 2019

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CLXXII

MARGINALIJE I MORALIJE, DEO CLXXII 

Izdavač © 2014 Službeni glasnik, Copyright © 1991 Borislav Pekić,. 

 POLITIKA 

Svaka boja na vlasti malko praktikom izbledi, pa [...] i crvena. Suočene sa realnošću, radikalske ideje, tako sjajne u opoziciji, izbledeće podosta kad ih s vlasti valja primenjivati.
 *****
Uvek [je Gazda] gledao na program [stranaka], a ne na ideje – u stvari, čak pre na ljude nego i na program, jer je uvek znao da program zavisi od ljudi, a ne ljudi od programa.
 *****
Gazda je nazivao radikale gladnom strankom, zato što su godinama proganjani i bili bez položaja, i zbog toga je znao da se oni, kad dođu na vlast moraju najpre nahraniti, i da će njihov radikalizam oslabiti s punim stomakom.
 *****
Samoupravljanje je samo forma diktature jedne partije.
 U traganju za Zlatnim runom 

 Koliko se daleko sme ići u borbi za istinu, za dobro, za pravdu, da li su u takvoj borbi dopuštena baš sva sredstva? Postoji jedna paralelna ideja. Mi manje-više uvek osuđujemo nasilje ne misleći da bismo se mogli naći u situaciji u kojoj bi nam se njegova primena učinila i prirodnom i nužnom. Nije dovoljno samo znati da se ljudsko meso ne sme jesti, pa da čovek nikad ne postane ljudožder.
 *****
Što se tiče zabrana, verujem da one proističu iz tri motiva: osećanja nesposobnosti da se nekoj tezi na civilizovan, kritički i javni način suprotstavi; ubeđenja da, iako se takvom sposobnošću raspolaže, mase – ono što su bili ljudi – nisu shvatile gde je istina između dve koje se nude; nade da će se odlaganjem umanjiti dejstvo.

Naravno da se to nikad ne dešava, dešava se upravo obrnuto. Ali kako je Huxley rekao: „Jedino što od istorije uistinu učimo jeste da nas ona ničemu nije naučila.“
 Zlatno doba dijaloga A.Rethel_Death

Poličari doktrinarnog tipa, pošto su, u jednoj ideji, koju su uzeli kao polaznu tačku svojih političkih akcija, našli sve suštinske odgovore na, opet, suštinska globalna pitanja sveta u kome žive, onda su u pristupu praktičnom radu počeli da zamišljaju kako te ideje odgovaraju svim ljudskim situacijama i mogu sve ljudske situacije da pokriju svojim odgovorima.

Jedna ideja kao što je marksizam pokušala je da sama sobom, iz svog uskog ekonomskog ugla, da odgovor na sva, uključujući i duhovna, pitanja čovečanstva, pitanja sreće čovekove, cilja i smisla života, i uspevala je kad god je tom idejom zadojila čoveka, da umesto sreće, umesto progresa, umesto dobre organizacije društva, dovede ovo do potpunog haosa i do duhovne degradacije.
 Rađanje Atlantide 

 Sovjetska istoriografija još i sada odbranu Španske republike u građanskom ratu – koju su u međuvremenu izdali – smatra velikim delom svoje internacionalističke politike. Deheroizacija je mučan i dugotrajan proces, ne stoga što bi se za ovim ili onim herojem, pa i najvećima, žalilo, nego što bi s njima i njihovim biografijama oštećene zauvek bile i neke druge neistine.
 U traganju za Zlatnim runom

No comments: