Wednesday, August 06, 2008

Dnevnik B. Pekić 7. deo

IZ NEOBJAVLJENIH DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA, 1955; izbor Ljiljane Pekić.
(6. deo Ovde)

18. februar 1955. godine

Okružuju me stvari koje ponekad ne razumem, čak i u mojoj vlastitoj sobi. Knjige čije je poreklo sumnjivo i sto koji strši iz poda, i “ja kao dečak sa plavom kosom i lulom”.

De Chirico-Metaphysics

Čovek je jednostavno unesen u tu sobu, gde su stvari već uzele prevlast.

Ostaje samo da im se pokorim ili da smišljam bekstvo.

Pobeći među nove stvari. Ali takvih koje su nove, nema. Svuda je sto, i knjige i postelja.

A na zidu vise banalne slike iz porodičnog života.

Nizovi pratilaca u tvrdim kragnama i onduliranim brkovima. Drže se tako kao da ja ne znam da su bili luetičari, da su se ubijali radi kockarskih dugova i zato što su ponekad bili pijani kao zveri.

Oni predstavljaju tradiciju imena koju treba poštovati.

I predati je dalje tedstamentom, svojoj deci. Te slike rasklimatanih ulaneriskih jahača. Te slike tetaka sa pletivom na krilu i očima koje zveraju da me ukvate u krivnji.

Večeras je partija pokera kod mene. Očekujem dolazak Asistenta, koji je tako prirodna žrtva da bi bio greh ne „očešljati ga“. (8. deo Ovde)

No comments: