Tuesday, June 30, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 9. april 1983. godine
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Subota, 9. april 1983. godine

Optimisti (o optimizmu)

Optimista je čovek koji premda veruje u nemoguće ne misli da se ono i njega tiče.

biglove

                                                   x
Optimista je opasan ne zato što veruje u dobar završetak nego što ga to, ta vera sprečava da išta čini da do njega stvarno i dođe.
                                                   x
Optimista je čovek za koga je pravilo tek nesrećan slučaj, a srećan slučaj pravilo.
                                                   x
Optimista je čovek koji se nada da će naučiti da pliva tek kad padne u vodu.

                                                   x
Optimista je onaj koji na samrtnoj postelji veruje da će drugom prilikom biti bolje sreće.
                                                   x
Optimista je onaj koji na putu kroz pustinju nosi ubeđenje da će preživeti, pesimista u međuvremenu nosi vodu i grumenje soli, iako veruje da će umreti.
                                                     x
S optimistom se živi lakše i kraće, s pesimistom teže, ali duže.
                                                   x
Korisni optimizam u životu pojedinaca može postati ubitačan ako ga gaje narodi.
                                                  

No comments: