Friday, June 05, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 25. mart 1983. godine

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Petak, 25. mart 1983. godine 

Gojko Đogo 

 Sinoć mi je Miodrag Perišić javio telefonom da je preko BBC-ja čuo kako je Đogo pozvan da se javi na izdržavanje kazne. Udruženje je navodno nagovestilo plenum. Ako je to repeticija starih, abortiranih poziva, kao oblik psihološkog pritiska na umetničku, intelektualnu javnost, onda se stvari više-manje ne menjaju. Ali ako je to sudsko-pravni izraz tekuće ideološke kampanje i posledica njena, o kojoj je između ostalih onako grubo govorio Vidić, onda treba stegnuti zube, jer to je nova objava rata inteligenciji. battle_of_abukir

Subota, 26. mart 1983. godine 

Vampirski duh marksizma 

Marksizam drži da stvar nije u tome da se svet objasni, već da se promeni. Pretpostavlja se valjda da se on prethodno razume. Po tome kako ga menjaju vidi se kako su ga razumeli. Za svet ne znam, ali da se marksizam mora menjati ako želi da promeni svet, to je izvesno. On je sada vampir koji živi od ružnih uspomena i lepih nada. Čime se vampir u međuvremenu hrani, zna se.

Briga (frontida ) i život 

Živelo bi se lakše ako bi čovek mogao kazati, što da se brinem, iz života i onako ne mogu da izađem živ. Niko život još nije preživeo. Čemu onda briga.

No comments: