Friday, June 12, 2015

Dnevnik Borislava Pekića 30. mart 1983. godine (nastavak)
Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA

Sreda, 30. mart 1983. godine (nastavak)

Pismena obrada usmenog dnevnika (o dnevniku)

Ovaj diktirani dnevnik predstavlja u stvari samo osnovu za pisani dnevnik. Naravno, u ovom pisanom dnevniku što ga radim ne uzimam svaku osnovu iz ovog usmenog dnevnika, nego samo one teme koje mi se čine interesantnim i vrednim specijalne dnevničke obrade.

almost_there

No jedna stvar je već i na prvi pogled evidentna. Osnova što je usmeno dajem uvek je za nekoliko stepeni suvlja, jednosmernija, manje fleksibilna od pismene interpretacije istih tema i teza. 

Jamačno da moj duh više dolazi do izražaja u pisanoj reči, u stvari one karakteristike toga duha koje se vide i u romanima, a više u pisanoj reči nego kad govorim usmeno, kada se u stvari preterano koncentrišem na samu temu, odnosno na ono što hoću da kažem, a ono kako to kažem zamenarujem, upravo u tome kako nalazi se mogućnost za mnogobrojnije interpretacije nekoga fakta, pa prema tome za duhovitost, ironiju, izvestan destruktivni ton pričanja, koji ovako kako se s trake čuje uvek deluje više konstruktivno, u stvari više pozitivno. 

Negativno stajalište prema svemu u pisanoj reči dolazi do većeg izražaja i do plastičnije forme. Zbog toga kada bih se zadržao isključivo na ovom usmenom dnevniku on bi, po mom mišljenju, bio dosadan. Pisani međutim nije.

No comments: