Sunday, February 24, 2013

Zatvorske karakteristike VIII deo

Stope u pesku, Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić 

Bedna proizvodnja, nizak materijalni standard
 i primitivna tehnologija života, 
svedena na zadovoljenje primarnih potreba 

Uporedili smo nisku proizvodnju robije s niskom produkcijom socijalističke slobode i tako postavili uslov za nizak materijalni standard i primitivnu tehnologiju života obe, s tim, naravno, da je on na robiji još niži. Stvar, međutim, nije u sistemu već u stepenu. Robijaškom se nivou materijalne egzistencije najviše približila Narodna Republika Rumunija s prinudnim seobama naroda, hroničnom oskudicom, ukidanjem grejanja i mnogobrojnim restrikcijama. 10119849

Na robiji je – i tu je razlika – nizak standard sastavni element kazne, na slobodi je on element (nagrada) normalnog života. Ni jedno ni drugo, naravno, ne piše u temeljnim načelima izdržavanja kazne lišenja slobode i u Ustavu izdržavanja slobodnog socijalizma.

U vašoj presudi stoji da ste osuđeni na izvestan broj godina prisilnog rada i izvestan gubitak časnih prava, a može vam se, ako ga imate, oduzeti i ordenje. Nigde ne stoji da ćete ležati na betonu, jesti crnu vodu i biti odeveni u presovanu koprivu.

U socijalističkom Ustavu veli se, takođe, da svako ima prava na rad, ali se ne kaže i da od njega neće moći ljudski živeti, da svako ima sve slobode, ali ne i slobodu da sve iskoristi.

No comments: