Monday, February 25, 2013

Zatvorske karakteristike IX deo

Stope u pesku, Službeni glasnik 2012, Copyright © Borislav Pekić 

Opšte siromaštvo iz koga je isključena 
 jedino povlašćena manjina stanovništva 
na čelu sa državnim i partijskim (komunističkim) funkcionerima 

Slika robije i slobode i tu je ista. O javnim privilegijama smo dosta govorili. No i na robiji i na slobodi postoje skrivene. Socijalistički funkcioneri nisu morali lično biti bogati. (To su počeli postajati tek kada su izvesne privilegije ukinute, kad su se pojavila deca koju je trebalo zbrinjavati i kad se u socijalizam, na zadnja vrata, ponovo uselio izgnani duh poseda i profita.) antonchristian_020_112 - Zeit der Isolation 2005 (107x79)
Na raspolaganju im je stajala znatna državna imovina koju su mogli po slobodnoj volji koristiti. (Josip Broz nikada nije nosio novac.) To je isti princip po kome se pripadnici tamničke Uprave i njenih službi iz zatvorske ekonomije snabdevaju zabadava ili uz minimalnu naknadu, a od zatvorskih radionica primaju neplaćene usluge.

No comments: