Thursday, November 13, 2008

Dnevnik B. Pekić B. deo

IZ NEOBJAVLJENIH DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA, 1955; izbor Ljiljane Pekić.
(B. deo Ovde)

1. maj 1955. (nastavak)

Dijalog o sudbini Evrope (nastavak Dijaloga iz A. dela)

Evropa: Svaka promena je bolest dok se ne obavi. I nicanje zuba izaziva bolove, ali pošto je ono u prirodi organizma bilo bi uzaludno i neinteligentno opirati mu se, čak i da su zubi savršeno beskorisni za varenje. Uostalom, ja volim promenu. Ona me ubeđuje da sam još uvek u stanju da na svojim obalama rađam civilizacije.

V.Stoss-Vanity

Vanevropejac: Vaše trudnoće su uvek bile lažne, jer se vaš porod nije nalazio u materici, gde mu je poretkom određeno mesto, nego u stomaku. U civilizacijama vi ste uvek imali posvojčad, a ne decu, te ste bili dobar tutor idejama, ali ne i njihova majka. Samo koristoljubiva majka.

Iz Azije ste ukrali jednu civilizaciju da bi je podvrgli varvarskoj analizi interesa, a ne mišljenja, i kad je Azija došla da je uzme natrag, vi ste je potopili kod Akcijuma, potukli kod Poatjea, i potisnuli kod Beča. Ja ponavljam, bolest Evropa je moralna. To je griža savesti lopova.

Skeptik: Vi verujete u savest rase?

Vanevropejac: O ne, ja verujem u strah rase. Zar nije Rim koji je gospodario Galijom postao njena kolonija? Zašto ta Galija koju sada zovete Francuskom republikom ne bi jednom postala provincija Indokine, kojom sada vlada?

Aristokrata: Vreme je u službi gospodara!

Pl. anarhist: Vreme ne služi gospodarima da učvrste svoju vlast, nego robovima da je potkopaju.

Skeptik: To je zato što prvi misle na posledice svog gospodarenja, a drugi na činjenice svog ropstva. Uviđam da imate duha, gospodine Plemeniti anarhisto, uvek kad ne mislite na ubijanje.

Hrišćanin: Trenuta vrlo redak, i zato skupocen. On svedoči da je duh nepomirljiv prema grehu.

Skeptik: Osim kada ga opravdava.

Doktriner: Vitez sumnje, ako mogu da vas tako nazovem, ima pravo, jer prvi porobljavaju zbog posledica, a drugi robuju zbog činjenica.

Skeptik: Oprostite, ali moja misao u vašim ustima zvuči tako sakato, da je se ja bez žaljenja odričem. Vi ste je sveli na političku doktrinu i time od jednog oruđa istine načinili oružje interesa.

Ja: To je u prirodi svake svetske doktrine, da pošto je prineta za žrtvu kao Abel, prinosi žrtve kao Kain.

Građanin: Čujem da se u Rusiji događaju dela kanibalstva.

Hrišćanin: Jevreji kolju vernike.

Doktriner (ironično: Kažu da je Drajfus na čeru Revolucionarnog komiteta!

Građanin: Eto. A ja sam govorio da tog podlaca treba streljati.

Hrišćanin: „Sveto pismo“ u Apokalipsi izričito predviđa ...

Aristokrat (sa dosadom) Ja radije čitam Epikura. I Sapho. Iz „Svetog pisma“ čitam samo lirske pesme. (C. deo Ovde)

No comments: