Friday, November 14, 2008

Dnevnik B. Pekić C. deo

IZ NEOBJAVLJENIH DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA, 1955; izbor Ljiljane Pekić.
(B. deo Ovde)

1. maj 1955. (nastavak)

Dijalog o sudbini Evrope (nastavak Dnevnika B. deo)

Skeptik: Vi ste poslednji esteta. to znači da ste prvi.

Pl. anarhist: Trebalo bi vas politi benzinom i zapaliti. I vi se usuđujete da sebe proglasite ateistom! Vi koji ste Bogu dali bokove i grudi žene i od oltara načinili postelju! Jer, nije opasnost u predmetu verovanja, nego u njegovoj snazi.

De Chirico-Metaphysics

Skeptik: Vi, građanine Anarhisto, pokazujete lep deduktivan um. Pošto ste pošli od opšte potrebe ubijanja iz nje ste izveli njene posebne odlike. Epikur je ...

Doktriner: To je sramni agent međunarodnog kapitala!

Skeptik: U stvari vi imate pravo! On je u Upravnom odboru jedne atinske banke. I smeo bih se opkladiti da je mason.

Hrišćanin (Anarhisti): Ovaj gospodin vas obmanjuje. Epikur je živeo za vreme Komune. Bio je delegat Komune pri Francuskoj nacionalnoj banci kod guvernera De Pleka, član Međunarodnog radničkog udruženja i agent g. Bizmarka. Osim toga izdao je 1873. knjigu „Moje uspomene“ delo koje vrvi od erotomanske nečistoće.

Doktriner (pocrvenevši): Onda je to druga osoba. Ovaj epikur koga ja znam bio je eser i agent vucibatine Kerenskog.

Skeptik: Ima malo imena da bi svaki čovek nosio svoje posebno.

Ja (tiho): Nasebina spava.

Doktriner: Probudite je.

Aristokrat: Zašto! Najbolje se vlada kad narod spava.

Skeptik: To je tačno – kad čovek spava onda ne oseća da njime vladaju.

Pl. anarhist: Trebalo bi je ubiti, dok spava!

Ja (Skeptiku): Ovo je rekao potpuno mehanički. Ovaj vergl zna samo za jednu ariju.

Pl. anarhist: U njenu korist.

Aristokrat: Jeste li zapazili da su razlozi Anarhiste i Hrišćanina jednaki. Oba ubijaju iz altruizma. Mi smo iskreniji, jer priznajemo da ubijamo zbog nas koji ostajemo, a ne zbog onih koje uklanjamo.

Ja: Vama nedostaje dar za metafiziku.

Evropa (zevajući) Do đavola! Vi ste smrtonosno dosadni. I ja bih tako rado odremala malo, samo da se ne plašim gospodina (pokaže na Anarhistu).

Pl. anarhist: Trebalo bi vas ...

Ja: Dosta!Umuknite ili ću vas udaviti!

Pl. anarhist: Ko? Vi? Mene?

Ja: Ja vas.

Građanin (preplašeno): Gospode!

Doktriner (za sebe) Ovaj haos treba iskoristiti. Do vraga ... šta je rekao Lenjin za ovakve prilike.

Aristokrat: Ako se tučete na dvoboju, biće mi izuzetna čast da vas predstavljam kod gospode, koju će gospodin Anarhist izabrati za svoje svedoke.

Ja: Koješta! Ugaviću ga rukama! (D. deo Ovde)

No comments: