Friday, December 28, 2007

Komedije – misli-6. deo

Iz knjige “Na ludom belom kamenu” 10. tom Odabranih dela Borislava Pekića, izdatih u Beogradu, 1984, “Partizanska knjiga”; iz drame “Bermudski trougao” (1982. godine). Izbor Ljiljane Pekić.

Bermudski trougao. Trougao smrti, More izgubljenih duša ili Atlantska grobnica je vodeni prostor izmedju Floride, Bermuda i Porto-Rica, izmedju 82. i 67. stepena Zapadne širine i 18. i 35. stepena Severne dužine. U tim vodama je do sada na misteriozan način nestalo preko 200 brodova i aviona.
*****
Divotni proizvod ljudskog genija, tortura navaljivanjem kamenja na grudi, nazvana lirski “Pene forte et dure”, danas se ne upotrebljava. Za nanošenje teškog i dugog bola, raspolaže savremena policija dostojnim ekvivalentom, u kome se ispoljavaju stotine godine napretka i uspelog razmišljanja na temu mučenja. Srednjevekovni inkvizitorski metod “Pene forte et dure” samo je simbol u ovoj drami. Nadam se da on nikom neće poslužiti kao dobra ideja.
*****
311 - colour so brightNeiskrenost izmedju lekara i pacijenta ravna je zločinu, manjem jedino od neiskrenosti izmedju vernika i ispovednika.
*****
Talenat potiče od Boga. Lekari odstranjuju smetnje koje mu mi pravimo.
*****
Duševni potresi nisu uvek štetni. Postoji verovatnoća da nervne krize, ako se ispravno leče, imaju usavršavalačko dejstvo na talenat.
*****
Celog veka živimo u prijateljstvu sa svojim ludilom, usavršavamo ga, negujemo, rafiniramo, mnogi od ludila i karijeru prave, a onda jedne večeri nadje nam se pod rukom neki kuhinjski nož ...

No comments: