Friday, June 04, 2021

Život na ledu L 259 deo

 

Život na ledu L 259 deo, Službeni glasnik, Copyright © Borislav Pekić

Petak, 11. novembar 1983. godine

Mirotvorac u borbi protiv mitova

Premise za odgovor na 27. odnosno poslednje Bratićevo pitanje. Ono glasi:

„I na kraju bih Vas pitao – kakav ste Vi čovek? Kako uspostavljate, i da li to činite, vezu između onoga što u prozi kao princip gradite, i onoga što kao čovek jeste? Ima li raskoraka između ta dva pola, ima li provalija?“

Moj odgovor. Nema gotovo ništa osim provalija. A kad me pitate ima li veze između moje umetnosti i onoga što jesam reći ću Vam da sam život potrošio u naporu da tu vezu izbegnem da svoju umetnost oslobodim sebe, još više da sebe oslobodim svoje umetnosti. Ovakva pitanja postavljaju se misionarima, a ne umetnicima. 

Ali ste pogodili moj lični problem. Moja borba protivu mesijanstva, dogmatizma, mitologija, zapravo je borba protivu samoga sebe. U suštini ja sam misionar i dogmatik i mirotvorac koji na svoju prirodu, svoju sudbinu, ne pristaje.

 

No comments: