Tuesday, November 25, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 23. januar 1957.

Život na ledu, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Sreda, 23. januar 1957. 

Kakvo je bilo nebo kada je tonula Atlantida? To se danas može izracunati i ........... To je bilo pre 9 000 godina. Tazl008illu1920x1200

Petak, 13. septembar 1957. 

Božanske moći su nalik na perut.

Čovek se ne peruta ako miruje; čim se počne grepsti, perut otpada.

Čovek može biti bog, ali treba da ostane miran i da ne njuška po razlozima svoje moći. Moć nikad nema ozbiljnih razloga. Moć nikad ne sme biti predmet ispitivanja, samo korišćenja. Za svoje poreklo slepa i ravnodušna, ona se ima da brine samo za svoju primenu.

No comments: