Friday, January 10, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 6. april 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

6. april 1955 

Dan koji nisam živeo.

7. april 1955. 

 Bos je pušten. Njegov gospodin otac iz osiguravajućeg društva „Jugoslavija“ skupo plaća nitkovski nauk, kojim ga je snabdeo. U svakom slučaju tatica ima prilike da uvidi koliko poslovi, pod uslovom da se vode kako valja, ne trpe sentimentalnost.
 x
On ne shvata pa se prema tome i ne opire (7839). On shvata pa se baš zato i ne opire (Gde golubovi lete). On bi se opirao možda, ako bi se nešto dogodilo - šta je to tačno on ne zna - ali to nešto nikako i nikada ne dolazi (Vetar sa prozora). On se opire, jer ne shvata (Rampa, Prvi minut života, Tamo iza vrata). On se opire baš zato što shvata (Ja, Pavle čovek i Bog). Najzad on jednostavno živi (Naseobina).

Esej bi morao da insistira pre svega na evoluciji ideje revolta, ne kao duhom unete u život, nego kao implicitne u njemu. Život je samo kontinuum pobune koja proističe iz otpora prema apsolutizaciji materije i duha. Prignječen između elemenata i mišljenja, u kojima se obavljaju dva definitivna poretka, život je nered, sloboda i volja.

Sve dok se svest ne shvati kao slučajan infiltrat nečistoće u toj bistroj i penušavoj struji koja prožima materiju svetlošću i toplotom, sve dotle će se u revoltu pogrešno tražiti uzroci čovekovom moralnom opredeljenju. Sa njim, međutim, revolt nema ništa zajedničko, osim što ga koristi kao što se orator služi metaforama, da pojača utisak svoje fraze. Infiltrat se gubi postojanim lečenjem, ali ono što je neuništivo je osećanje da je on nekad postojao.
x
Danas sam gledao jastrebe kako doleću sa ostrva na reci. Oholi, neumoljivi, okretni i grabljivi oni su svojim sivim telima objavljivali prve znake života u učmalom vazduhu. Čovek se ne može oteti utisku da se priroda u izboru svojih gospodara pokazala većim probiračem od nas ljudi. Ona je vazduh poklonila jastrebima, okean ajkulama, a šume panterima. Samo gradovi su pripali čoveku.

 x
Bio kod ( ). Pokazala mi je Popu . Nisam se usudio da je razočaram, iako mi se ne sviđa njeno preterano oduševljavanje stihovima. Ali ona ima prokleto razumevanje za ono što je zbilja dobro. Moram pročitati Popu. Ima još jedna pojedinost u našim odnosima koja zaslužuje pažnju: naime, nikad još nisam imao prilike da vidim tako prirodan i spontan prelazak od literature do ljubavi, iz stihova u postelju, kakav ga ( ) čini.

Čovek se jednostavno uhvati u položaju koji bi još pre nekoliko časaka bio nemoguć. I onda se isto tako lako i glatko vrati među pesnike, ili tržišne cene. ( ) je zaista retka žena. Kao da je presađena iz Velikog veka.
x
„(...) Jedna je pretpostavka da je Makijaveli nameravao da prevari mladog Lorenca de Medichia na način sličan onome za koji se veli da ga je Sunderland upotrebio protiv našeg Jamesa II i da je nagovarao svog učenika na nasilne i perfidne mere da ubrza dolazak trenutka slobode i osvete. (...)“ (Critical and historical Essays - Makijaveli, od Macaulayja )

No comments: