Thursday, January 30, 2014

Dnevnik Borislava Pekića 24. april 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

24. april 1955. 

 Čovek dobija utisak da je Francuska revolucija dala svetu jedino giljotinu, Napoleona i nekoliko galantno-duhovitih aforizama. (I to uglavnom ako ne pred giljotinom onda svakako pod njenom senkom.) Simptomatično je da je razmak između Robesperrea i ešafoa bio jednak razmaku između njegove ruke i proglasa Otadžbini koja je u opasnosti, i pošto nije savladao prvi morao je da prekorači drugi. Neko je zapazio da se on mogao spasti još u Konventu, da je pročitao spisak proskribovanih koga je držao kod sebe.

Ovako niko od narodnih predstavnika nije znao da li se nalazi, ili ne, na listi koja je obećavala brzinu i sigurnu smrt. Smatram da je neizvesnost majka svake pobune. Izvestan teror je sigurniji od neizvesne slobode. Da bi se otklonio povod za pobunu državnik ne mora - tamo gde može - da promeni svoje metode nego da ih samo brzo i nikako dvosmisleno primeni. Ako su u pitanju sto ljudi da bi se život pedesetorice učinio izvesnim, potrebno je ubiti drugu pedesetoricu. Inače će svi smatrati da su u opasnosti.
 x
Zahvaljujući komunistima mo smo izgubili svaki socijalni smisao. Sve ono što bi nas činilo samilosnim nekad,izaziva danas kod nas gnušanje i neprijateljstvo. Podvlačeći razliku koja nas od komunista deli mi smo se odvojili i od svakog humanizma, hotimičnim barijerama skepse i prezira. Oni su nas posredno načinili zaista reakcionerima, u smislu koji je uobičajen. Pošto su to postigli, imaju prava da nas istrebe.
x
Hrabrost. Ima dokaza da je ona varvarska, jer je srećemo tamo gde odstupa mudrost i fine navike. Ona štiti tamo gde bezbednost nije zajemčena, pa pošto se pretpostavlja da je to slučaj sa primitivnim rasama, proglašuju je za primitivno svojstvo.

Pripisuju je urođenicima, ali urođenici nisu hrabri nego opaki, prebacuju je varvarima koji su pre mnogobrojni nego hrabri, dele je maloumnima koji su samo nesmotreni, vide je kod naroda gde je prerušena u bes. Traže je tamo gde se hrabrost ne može naći. Jer ona nije nešto suprotno mudrosti. Ona se protivi samo pameti. Ona je sama mudrost.


x
„Russia has two generals in whom she can confide - Generals Janvier and Fevrier“ .
(Nicholas I. )

„Nicholas“ je umro tek 1855 godine, a već je ovo unapređenje godišnjih doba u generale - zaštitnike majčice Rusije, postalo isuviše preslabo da je spase. Već 1942. ova je rečenica morala da glasi:

„Russia has two generals in whom she can confide - Generals ’American arms’ and Generals ’Hitler's Dummheit’.“
x
Sapho , Baudelaire , Apollinaire , T. S. Eliot , Edgar Allan Poe, Shakepeare, Walt Disney, James Joyce , A. France, Marcel Proust, Sveti Jovan Zlatousti, Dante Alighieri , Dostojevski, Kafka, Gide, Jean-Paul Sartre, Thomas Mann, El Greco , Van Gogh, Salvador Dali , Brueghel, Mayol, Wagner , Ludwig van Beethoven , Schumann, Grieg, Pagannini , Gershwin , Crnački bubnjar, Henri Baur , Luis Jouvet , Charles Laughton , Jennifer Jones , James Mason , Isus Hristos, Ser Walter Raleigh , Francis Morgan , Kortez , Magellan , Filip II , Kleiv, Džingis Kan, Lenjin, Livingstone , Ignatius Loyola , Muhamed, John Dillinger , kapetan Lorens , Robespierre, Feliks Đeržinski , Džuomo Kenijata, Platon, Nietzsche, Bergson , Kierkegaard, Galilei , Catherine de Médicis , Lucrezia Borgia , Forseti .

No comments: