Saturday, November 09, 2013

Dnevnik Borislava Pekića januar 1955.

Život na ledu I, Službeni glasnik 2013, Copyright © Borislav Pekić 

ODLOMCI IZ DNEVNIKA BORISLAVA PEKIĆA 

Januar 1955. 

 „Tako budući mlak, nijesi ni studen ni vruć, izbljuvaću te iz usta svojih”. 
(O t k r o v e n j e gl. 3, st. 16) 

„I uzeh knjižicu iz ruke anđelove i izjedoh je i bijaše u ustima mojim kao med slatka, a kad je izjedoh ...“ 
(O t k r o v e n j e gl. 10-10) 

 „I načini sebi kovčeg od drveta gofera i načini pregrade u kovčegu i zatopi ga smolom spolja i iznutra”. 
 (O t k r o v e n j e gl. 6-14) the_new_york_times
J A N U A R 1955 

Onima koji su bili vešti u čitanju zvezda nije bilo nepoznato da su nebesa imala izgled zla. A meni Grku Oinosu između ostalih bilo je jasno da je sada došla ona promena 794. godine kada je ulazeći u znak Ovna planeta Jupiter se spojila sa crvenim prstenom strašnog Saturna” 
(Priče tajanstva i mašte E. A. Poe ) 


Kad nekoliko boca crvenog hijoskog vina u otmenoj dvorani jedne mračne varoši, koja se zvala Ptolemais, sedeli smo u noći, mi društvo sedmorice ... Svaki od nas posmatrao je bledilo svog lica i zverinje u oborenim očima svojih drugova. 

A ipak mi smo se smejali i bili smo veseli na svoj naročiti način koji je bio histeričan, i pevali smo pesme Anakreonove - koje su ludost, i pili smo mnogo mada nas je purpurno vino opominjalo na krv. Jer tu je bio još jedan stanovnik naše sobe u osobi mladog Zoilusa . Mrtav i ispružen ležao je on uvijen u mrtvački pokrov ...” 
 (Priče tajanstva i mašte E. A. Poe) 

„I Senka odgovori: Ja sam Senka i moje je Prebivalište blizu katakombi Ptolomejskih , a kod onih mračnih dolina jelisijuma koje se graniče sa kanalom Haronovim”. 
(Priče tajanstva i mašte E. A. Poe) 

„I onda mi sedmorica skočismo sa naših sedišta u užasu i stojasmo drhčući i tresući se i preneraženi, jer zvuci u glasu Senke ne behu zvuci ma koga bića, nego množine bića i menjajući se svojim naglascima od slova do slova, padali su tužno na naše uši i dobro poznatim i dobro zapamćenim naglascima mnogih hiljada umrlih prijatelja”....
 (Priče tajanstva i mašte E. A. Poe)

No comments: