Thursday, July 23, 2009

Na-trčavanje.

Utorak, 1. novembar 1983. godine.

Na-trčavanje. (Izmena pisama sa Grizeljom povodom intervjua i B. Tirnanića.)

Od Juga Grizelja dobijam primerak „Intervju“-a sa mojim razgovorom sa njim datirano 26. 10. 1983. godine, čiji prvi deo glasi:

„Dragi moj Boro,

Šaljem ti broj ’Intervju’-a u kome je tekst o tebi. Morao sam nažalost pristati na jedan kompromis. Naime urednik lista, inače moj dobar prijatelj i vrlo čestit čovek, pošto je pročitao intervju i bio istinski obardovan svim tvojim odgovorima, zamolio me je da pristanem da se izbaci pitanje i odgovor koji se odnose na društvenu kritiku literarnih dela.coldeye9lbDa sam te konsultovao ti bi možda povukao tekst, a meni se činilo da u njemu i bez ovog dela ima mnogo značajnih stvari. Tako sam pristao. Na to me je stimulisala i činjenica da je Šoškić urednik ’Intervju’-a u ozbiljnim teškoćama sa istih strana zbog naših tekstova i upravo je u toku ’demokratski dogovor’ o njegovom odlasku sa tog posla.Dakle ja sam kriv, iako me je Šoškić nagovarao da ti kažem da je on to bez konsultovanja sa mnom uradio. Ako to smatraš katastrofalnim, piši mi i ja ću se javno u pismu čitalaca i izviniti i kazati koji je to deo bio. (...)“

Moj odgovor koga sam odmah napisao glasi:

„Dragi Jug,

Hvala ti na ’Intervju’-u i objašnjenju povodom skraćenja. Tvoja je briga korektna, ali izlišna. Pristao bih na skraćenje iz savršeno istih razloga iz kojih si ga ti dopustio. Mi smo u položaju trgovca mešovite robe, koji mora biti zadovoljan ako mu od nje bilo šta prođe i ne može očekivati da svu robu jednoj mušteriji ili u jednom danu proda.

Trgovac je nezadovoljan samo ako ništa ne proda, hoću u nastavku metafore da kažem da bih smeo biti nezadovoljan kada bi iz intervjua bili isključeni svi momenti za koje obojica držimo da su od interesa. Ako i samo deo jedan ostane, ja sam srećan.

Smatram i sam intervju vrlo uspelim i u tom pogeldu sam dobio dosta telefonskih pohvala, premda u nekima ima i kontestualne primedbe, da je meni lako govoriti, jer ne pijem kafu i, jer čak i da je pijem, živim tamo gde se ona može dobiti.

To je istina protiv koje sve dok se ne vratim ili počnem piti kafu ne mogu ništa. Kao ni protiv one koju je kako sam smesta obavešten izneo u svom poslovičnom uspelom i meni uvek bliskom, zajebantskom tonu u ’NIN’-u moj dobar poznanik Bogdan Tirnanić.

On ima savršeno pravo da se pita kako neko s tako uzvišenim idejama o životu, one su uzgred manje uzvišene nego što se našim ljudima čini, one su u prvom redu praktične, jer ja mislim da ako bi bilo više odgovornosti, poštenja i slobode, bilo bi više i te proklete kafe, dakle pristaje da radi i to slabo jedan scenario za lovu koja je u međuvremenu savršeno zemaljska.

Najpre sam mislio da napravim šalu i napišem mu pisamce preko ’NIN’-a, da to mogu da čine samo meni slični magarci. Ali sam shvatio da bi se moji Crnogorci našli u čudu u koji ih je film dovoljno uvalio. I sam znaš kakav je položaj tzv. adaptatora na filmu, a Mirko Kovač i ja smo bili celo vreme zapravo u položaju posluge čije se nervozne primedbe jednostavno ne čuju.

Napisao sam na knjigu snimanja za film, a u seriji uprkos mom imenu nisam učestvivao, ali zbog Crnogoraca opet nisam pravio pitanje, 74 strana komentara, primedbi i sugestija, koje ću objaviti u okviru dnevnika, koje su u međuvremenu prošle ovako.

Komentari su proglašeni za subverzivne, primedbe za neumesne, a sugestije su nabijene na onaj deo tela koji ume služiti i u bolje svrhe. Pare sam neke dobio, tačno, ali da se poslužim frazama nekih političara – nema se smisla sada osvrtati na prošlost i petljati se oko toga ko je odgovoran, jer smo to svi. – Komentar moje majke: ’Ja Boga mi nisam.’

Nadam se jedino da se Bogdanov cinizam iscrpao ovom primedbom i da neću figurirati svake nedelje u ’NIN’-u dok serija traje na uveseljavanje općinstva kome je zato dovoljan film. Lično držim da bi njega mogao dobro snimiti jedino jedan od mojih i Tirnanićevih ljubimaca, reditelj ’Zadušnica’, recimo.

Poruči molim te Bogdanu, a možeš mu ovaj deo pisma i pokazati, da ako ipak ne može izdržati usled neodoljivosti serije, da se vrati na pitanje scenarističkog preteksta, da ne zaboravi pomenut i Mirka, jer nema smisla da teret slave padne samo na mene, a možda i ostale autore Mićunovića ili Perovića. Uzgred, upravo svake subote gledam ovde seriju ’Najgori filmovi Holivuda’. Božanstvena je. Kakva koincidencija, zar ne?

PS. Zamalo da zaboravim da te zamolim za dozvolu da deo koji je neupotrebljen, upotrebim kao osnovu za odgovor u intervjuu što ga spremam za ’Književnu reč’. Ovo je produžetak metafore: ako ne uspe robu prodati jednom kupcu trgovac se mora potruditi da je teslimi drugom, inače je bankrot. (...)“

Komentar. Ovo je jedan od retkih slučajeva u kojima ono što je neprijatno, a ono je neprijatnije ukoliko je istinitije, doznajem u vreme kada se to događa.

Obično „Pres klipinge“ o svemu što se odnosi na mene, a o čemu sam putem selekcije drugih ličnosti obavešten da je neprijatno, u to spadaju negativne kritike ili napadi na mene na ovaj ili onaj način, obično čitam posle godinu dve dana kada oni prestanu da budu i psihološki i emotivno aktuelni i kada se mogu čitati kao priča koja se mene uopšte ne tiče.

No comments: