Thursday, July 30, 2009

Globalna katastrofa

Petak, 4. novembar 1983. godine.

Scenario jedne globalne katastrofe. (Za Atlantis.)
Beleška za Atlantis. Scenario jedne globalne katastrofe koji je automatski prenet iz humano-atlantskog u mašinski ciklus civilizacije iz modela u animiranu kopiju, mora zadovoljiti zahteve ubedljivosti, zasnivati se dakle na prepoznatljivoj situaciji.

Ne sme ići predaleko u budućnost da bi državničke ličnosti koje znamo još bile operativne, ali po mogućnosti i proročanstva Atlantiđana Nostradamusa u pogledu vremena.

Potrebno je dakle napraviti spisak tih pred-događaja a potom stavljajući ih u uzročnu vezu poređati po izvesnom logičnom redu.

t73_a

Nekoliko premisa za tu globalnu katastrofu.

1.Džihad islama, napad Iranaca na Sovjetski Savez, ustanak sovjetskih muslimana, alternativno udruženi napad Iranaca i Arapa na Izrael, ovaj je primoran kao poslednje sredstvo da upotrebi atomsku bombu na arapske muslimanske prestonice – Teheran, Damask, Tripoli.

2.Zaplet na Balkanu. Albansko-bugarsko-mađarski napad potpomognut Rusima na Jugoslaviju. Unutrašnja peta kolona informbirovaca uz gerilski rat rojalista kad Jugoslavija bude savladana. Alternativno – intervencija NATO-a i jaltska podela Jugoslavije. Ponovo Nezavisna Država Hrvatska.

Scenario globalne katastrofe II nastavak. (Za Atlantis.)
3.Razilaženje Saveznika. Zbog odbijanja Evropljana da prime nuklearno oružje neke nove generacije, na pritisak izolacionističkog Kongresa i Senata Arno, predsednik Sjedinjenih Američkih Država povlači sve američke vojne jedinice i instalacije iz Evrope.

Sledi naoružanje Nemačke pod Štrausovom desnim vladom, a s time i kršenje poratnog sporazuma o Nemačkoj. Komunistička vlada Italije izbegava, navodno zbog međunarodne situacije, nove izbore na koje je dužna, ali koji bi usled antikomunističkog raspoloženja naroda svakako izgubila.

Socijaldemokrate koji su komuniste i doveli na vlast, otkazuju im potporu, započinje pokret građanske neposlušnosti vođen socijaldemokratama, a susprezan jednom crkvom koja igra ulogu istu onu kao i u Poljskoj, međutim taj pokret se grubo i surovo progoni, a pod njim će se i vršiti ubijanje Atlantiđana.

Pitam se nije li moguće dokazati da ispod događaja atlantiđanske istorije koju sada, mašinski animirana, samo striktno ponavlja, a s obzirom na Arnovo shvatanje da je postupak napuštanja Evrope dobar, kao dokaz miroljubivih namera Amerike,

da li je moguće pronaći i da on to shvata kasnije, jednu unutrašnju logiku koja se sada u mašinskom svetu samo ponavlja, a koja je u stvari ljudska. Hoću da kažem da je on do ove odluke prosto logičkim putem, prinudom logike, doveden.

No comments: