Saturday, January 19, 2008

Roboti i sablasti-V deo

Odlomak iz knjige “Roboti i sablasti” izbor iz neobjavljenih drama Borislava Pekića, izdatih u Novom Sadu, 2006, “Solaris”; iz drame “X + Y = 0” (1980. godine). Izbor Ljiljane Pekić.

Najveća privatnost se postiže samo u velikim serijama i masovnoj proizvodnji.
*****
304 - Dental Appointment

Ni najbrižljivije pripreme nisu savršene i greške su i u najidealnijem planu moguće.
*****
Čovek mora znati zašto nešto radi ako želi to dobro da uradi.
*****
Sa pidžamama, papučama, peškirima, dezodoransima i četkicama za zube pokušavamo, uglavnom bezuspešno, da održavamo razliku izmedju sebe i orangutana.

No comments: